De woningeigenaar: Schenken doet kopen

Schenkingsvrijstelling voor eigen woning tijdelijk omhoog

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen die verband houden met de eigen woning, wordt tijdelijk extra ruim en extra hoog. Nu stelt de overheid nog eisen aan de relatie tussen schenker en ontvanger (ouder en kind) en aan de leeftijd van de ontvanger, namelijk tussen de 18 en 40 jaar. Deze beperkingen worden losgelaten.

De hoogte van de vrijstelling wordt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk verruimd van € 51.407 tot € 100.000, mits het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of voor aflossing van een eigenwoningschuld. Voor dezelfde periode vervallen de genoemde beperkingen van relaties en leeftijd. Dat betekent dat iedereen tijdelijk van een familielid of van een derde – vrij van schenkbelasting – een schenking voor de eigen woning mag ontvangen van maximaal € 100.000.

Tip:

Is al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor de eigen woning, dan mag deze nog eenmalig aangevuld worden totdat de grens van € 100.000 is bereikt.

De schenking mag ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld nadat de eigen woning is verkocht. Dit is een structurele verruiming die ook na 1 januari 2015 blijft gelden.

Hypotheekrenteaftrek soberder

Vanaf 2014 gaat het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt omlaag. Het kabinet wil de opbrengst volledig teruggeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting van 42%.

De jaarlijkse afbouw wordt uitgevoerd in maximaal 28 jaarlijkse stappen, van 0,5% tot 38%. Deze afbouw geldt voor zowel bestaande als nieuwe hypotheken.

Hypotheekbedrag aan banden

Ook het hypotheekbedrag dat maximaal geleend kan worden, gaat verder aan banden. De maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van de woning wordt bepaald door de loan-to-value ratio (LTV-ratio). Deze LTV-ratio gaat in 2014 omlaag naar 104% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Vervolgens gaat dit percentage jaarlijks met 0,5% omlaag tot 100% in 2018. Vanaf dat jaar kunt u dus maximaal 100% van de waarde van uw koopwoning financieren met een lening. Voor uw huidige hypotheek heeft dit geen gevolgen. U krijgt te maken met de LTV-ratio wanneer u voor het eerst een eigen woning koopt of uw bestaande hypotheek verhoogt voor een verbouwing of voor de aankoop van een nieuwe woning. 

Let op!

Het kabinet overweegt om de LTV-ratio in de toekomst nog verder te verlagen. Dat gebeurt pas als de woningmarkt voldoende is hersteld.

Laag btw-tarief bij verbouwingen loopt ten einde

Het tijdelijk lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen loopt ten einde. De maatregel is ingegaan per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Het kabinet is niet van plan om de maatregel te verlengen. U betaalt dus vanaf 1 maart aanstaande weer 21% btw op de arbeidskosten bij een verbouwing van uw bestaande woning.

Tip:

Het verlaagde btw-tarief geldt alleen als de renovatie of het herstel van uw woning is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Heeft u dus nog verbouwingsplannen en wilt u nog profiteren van het lage btw-tarief op arbeidskosten, zorg er dan voor dat de verbouwing vóór die datum is afgerond.

 

Actueel.

Werkkostenregeling (WKR) 2015

De werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast en vereenvoudigd met als doel de huidige bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen en de uitvoerbaarheid aanzienlijk te verbeteren. Daarmee is de stap naar een flexibele en praktisch uitvoerbare werkkostenregeling ook voor het mkb nabij.

 

Lees meer...

Doe de automotivescan!

Ons kantoor neemt deel aan Branche in Zicht, een platform van onze koepelorganisatie SRA, waarmee wij exact op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en kengetallen in uw branche.

Lees meer...

Fiscale actualiteiten verenigingen en stichtingen

In samenwerking met het SRA heeft Van Ree een flyer uitgebracht met fiscale actualiteiten voor verenigingen en stichtingen.

Lees meer...

Fiscaal en administratief nieuws

Van Ree Accountants (gevestigd in Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen) informeert u in dit nummer van Reesultaat over fiscale en administratieve actualiteiten. Ook de corporate finance activiteiten komen voor het voetlicht.

Lees meer...

De tweede Resultaat van 2013 is uit.

Het tweede nummer van onze nieuwsbrief Reesultaat van 2013 is uit. Ook dit maal veel nieuws en wetenswaardigheden over ons kantoor en...

Lees meer...