Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-2.jpg

Non Profit nieuwsberichten

RJ-Uiting 2017-13: Organisaties-zonder-winststreven & Fondsenwervende organisaties

Publicatiedatum: 5 december 2017

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2017-13: 'Ontwerp-richtlijn 640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonder-winststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 (Kleine)) Fondsenwervende organisaties' uitgebracht. Enkele wijzigingen worden naar aanleiding van vragen uit de praktijk doorgevoerd in de hoofdstukken RJ 640, RJ 650 en RJk C1 en RJk C2.

Lees meer...

Europees Parlement zegt ja tegen e-Privacyverordening

Publicatiedatum: 2 november 2017

De e-Privacyverordening is weer een stap dichterbij. Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan de concepttekst. Nu moet de Europese ministerraad zich erover uitspreken. Tot dan is het voorstel nog niet definitief.

Lees meer...

Voorstel brancheorganisatie Goede Doelen Nederland: nieuwe norm voor transparantie

Publicatiedatum: 24 oktober 2017

Op 12 oktober is tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Goede Doelen Nederland het voorstel voor het verder uitfaseren van de kostennorm eigen fondsenwerving aangenomen. Onderdeel van het voorstel is om gelijktijdig een informatieformat met kengetallen in te voeren. Dit maakt direct zichtbaar welk percentage van de totale uitgaven aan de doelstelling wordt besteed, welk percentage aan de werving en welk percentage aan beheer en administratie. Transparantie in één oogopslag.

Lees meer...

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog met € 200

Publicatiedatum: 11 oktober 2017

Vrijwilligers kunnen straks een onbelaste vergoeding krijgen van maximaal € 1.700 per kalenderjaar. Dat is een verhoging van € 200. Daarnaast wil het nieuwe kabinet dat vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidspositie voortaan een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen aanvragen.

Lees meer...

Wet DBA van tafel

Publicatiedatum: 11 oktober 2017

Het nieuwe kabinet haalt een streep door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit staat in het vandaag door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerde regeerakkoord.

Lees meer...