Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-5.jpg

Non Profit nieuwsberichten

Vrijstelling dividendbelasting stichtingen en verenigingen die niet VPB-plichtig zijn

In het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 staat een interessant voorstel voor wat betreft een inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor o.a. stichtingen en verenigingen die niet zijn onderworpen aan de heffing van VPB.

Lees meer...

RJ-Uiting 2016-13 “Richtlijn 650/640/Rjk C1 en Rjk C2”

In de RJ-Uiting 2016-13 heeft de Raad de ontvangen commentaren op Uiting 2016-8 “Ontwerp-RJ 650 Fondsenwervende organisaties” en ontwerp-RJk C2 “Kleine fondsenwervende organisaties” verwerkt.

Lees meer...

'Regelhulp vrijwilligers' voor sportorganisaties en non-profitorganisaties

Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem of haar daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een tegemoetkoming in natura? Dan valt de vrijwilliger misschien onder de vrijwilligersregeling. De Regelhulp vrijwilligers geeft u hiervan een indicatie.

Lees meer...

Tarieven 2017 bekend voor erkenning CBF

Heeft uw organisatie een erkenning ontvangen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan krijgt u per 1 januari 2017 te maken met een nieuwe tariefstructuur voor de jaarlijkse bijdrage. Daarbij zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees meer...

Commerciële tarieven geen beletsel voor ANBI

Het gebruik van commerciële tarieven hoeft geen probleem te zijn voor het verkrijgen van de ANBI-status. Volgens de Hoge Raad gaat het erom of uw organisatie een winstoogmerk heeft en exploitatieoverschotten behaalt.

Lees meer...