Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-2.jpg

Non Profit nieuwsberichten

Commerciële acties ANBI stichtingen en verenigingen onder de loep

Er zijn vele stichtingen en verenigingen die naast hun reguliere activiteiten producten of diensten leveren voor de achterban tegen kostprijs of een gereduceerd tarief. Dit kan de ANBI-status in de weg staan, aandacht is daarom nodig voor deze ontwikkelingen.

Lees meer...

Maatschappelijke instellingen en de WNT-eisen

De WNT-verplichtingen (publicatieplicht en meldingsplicht) gelden ook voor door de overheid gesubsidieerde instellingen. Tot slot is er nog een categorie instellingen waarop de WNT van toepassing is die is samengevoegd tot de categorie "overige instellingen".

Lees meer...

Loopbaanbudget gaat in voor sociaal werker

Het loopbaanbudget voor professionals in de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening wordt per 1 juli 2015 ingevoerd. Waarvoor is dit budget en wat betekent dit voor uw als welzijninstelling?

Lees meer...

Is uw instelling een ANBI of SBBI?

Een ANBI status heeft andere voordelen dan het zijn van een SBBI. Het is daarom van belang om als maatschappelijke organisatie na te gaan of u kwalificeert als ANBI of als SBBI en zo nodig hier actie op te ondernemen om de fiscale voordelen te benutten.

Lees meer...

Belastingplicht culturele instellingen

Culturele instellingen kunnen voor de vennootschapsbelasting belaste en onbelaste activiteiten verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een museum, waarbij de winst behaald met de museumwinkel belast is en de culturele activiteiten onbelast. 

Lees meer...