Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Maatschappelijke instellingen (RJ640 en RJ650).

Al tientallen jaren ondersteunen we maatschappelijke instellingen. Onze dienstverlening bestaat onder meer uit accountantscontrole, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen, financiële administratie, advisering op het gebied van de administratieve organisatie en informatievoorzie­ning en bedrijfseconomische en fiscale advisering ten behoeve van de directie en het bestuur.

Tot onze klanten behoren stichtingen en verenigingen met een ideële doelstelling, fondsenwervende organisaties (al dan niet met CBF-keurmerk), welzijnsinstellingen, vermogensfondsen, culturele instelingen en belangenverenigingen zoals patiëntenorganisaties. Als non-profit specialist zijn wij uitstekend thuis in de verslaggeving van stichtingen en verenigingen (RJ 640 en RJ 650).

Als maatschappelijke instelling hebt u een helder doel. U maakt zich sterk voor een specifiek belang dat u met uw doelgroep en uw achterban deelt. Fondsenwerving is nodig om continuïteit te garanderen en projecten uit te voeren. Daarbij draait het om een verantwoorde besteding van de middelen. Zó dat de beschikbaar gestelde middelen maximaal ten goede komen aan uw doelstelling. U geeft uw begunstigers en andere betrokken partijen daar graag heldere informatie over. Dat vraagt om een frisse kijk op cijfers. En die hebben we bij Van Ree Accountants.

Risicomanagement

Risicomanagement vraagt ook bij maatschappelijk instellingen steeds meer aandacht. In de code Goed Bestuur (2005) kwam een reactie uit de branche zelf over het zorgvuldig functioneren van fondsenwervende instellingen. Naast deze tendens is risicomanagement een belangrijk aandachtspunt in de besturing en bedrijfsvoering van maatschappelijke instellingen. Specifiek hiervoor heeft Van Ree Accountants de RMToolbox ontwikkeld.

ANBI

Als ANBI in 1 keer alle eisen en ook de ANBI voorwaarden voor 2015? Download de ANBI notitie van Van Ree Accountants! Op zoek naar een ANBI portaal? Ga dan naar de website van NonProfitSupport waar ANBI's zonder eigen website toch de noodzakelijke stukken kunnen publiceren.

Informeer ook bij één van onze branchespecialisten naar de ANBI-scan voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's).

Stichtingen en verenigingen

We bieden een totaaloplossing voor stichtingen en verenigingen:

Voor een totaaloverzicht van de diensten die wij aanbieden, verwijzen wij u naar onze productenbrochure.

In het nieuwsitem "Verenigingen en stichtingen, fiscale actualiteiten" treft u de fiscale actualiteiten die voor verenigingen en stichtingen gelden. Op het onderdeel "filantropie" treft u de ontwikkelingen aan inzake de filantropische sector.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen of registreer u voor onze nieuwsbrief voor maatschappelijke instellingen.

Contactpersonen voor maatschappelijke instellingen.

Alphen aan den Rijn
accountant Alphen aan den Rijn Jaap Bergman

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Alphen aan den Rijn

J.H. (Johan) Arends
(0172) 78 21 30

Alphen aan den Rijn
accountant Alphen aan den Rijn Gerlof de Jong

mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
(0172) 78 21 30

Barneveld
accountant Barneveld Marien Rozendaal

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Barneveld
accountant Barneveld Albert-Jan van Ginkel

J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc
(0342) 40 85 08

Barneveld
accountant  Barneveld Jarne Vermeer

J.A. (Jarne) Vermeer AA
(0342) 40 85 08

Doorn
accountant Doorn Arwin Kraaij

drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA
(0343) 41 59 40

Doorn

N.A. (Nico) Imminkhuizen
(0343) 41 59 40

Doorn
Accountant Doorn Carlo van Egdom

J.K.J. (Carlo) van Egdom RA MSc
(0343) 41 59 40

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Klaas Hille

drs. K.H. (Klaas) Hille RA
(0345) 58 90 00

Nieuwegein

A. (Arjen) Hoogenboom AA
(030) 307 49 49

Nieuwegein
accountant Nieuwegein Lennard de Haas

L.B.W. (Lennard) de Haas MSc
(030) 307 49 49

Zwolle
accountant Rutger van der Weerd

R. (Rutger) van der Weerd RA MSc
(038) 303 21 40

Fiscaal
fiscalist Arjan van der Bok

mr. A.A. (Arjan) v.d. Bok RB MB MFP
belastingadviseur-financieel planner
(0343) 41 59 40