Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Welzijnsinstellingen.

Welzijnsinstellingen zijn voortdurend in beweging. Afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de welzijnssector onder steeds grotere druk komt te staan. Vanuit het perspectief van verslaggeving met belanghebbenden is er een toenemend belang van transparantie voor wat betreft de realisering van doelstellingen en de financiële verantwoording van welzijnsinstellingen.

Welzijnsinstellingen: professionaliseren

Bovenstaande ontwikkelingen vragen veel van de welzijnsorganisaties. Daarom is het van belang dat welzijnsinstellingen de bedrijfsvoering steeds verder professionaliseren om hier zo flexibel mogelijk op te kunnen reageren. Belangrijke instrumenten om de uitdagingen te kunnen beheersen zijn:

  • goede en betrouwbare (meerjaren)begrotingen en prognoses om adequaat en tijdig in te kunnen spelen op mogelijke risico’s en ontwikkelingen;
  • betrouwbare (tussentijdse) rapportages en analyses;
  • een goede planning- en controlcyclus;
  • een adequaat systeem van risicomanagement;
  • een adequate administratieve organisatie en interne beheersing.

Welzijnsinstellingen: diversiteit, ontwikkelingen en subsiedieregels

Binnen de welzijnssector zijn onze klanten diverse plaatselijke welzijnsinstellingen, kinderopvangorganisaties, en welzijnsstichtingen met specifieke doelstellingen.

De opbrengsten van welzijnsinstellingen bestaan voornamelijk uit subsidiegelden, waaronder structurele subsidies, incidentele subsidies en tijdelijke projectsubsidies. Veel welzijnsinstellingen hebben te maken met bezuinigingen vanuit de gemeente. De structurele subsidie wordt verlaagd. Om de financiële gevolgen hiervan te kunnen dragen is een goede reservevorming noodzakelijk. Gemeenten perken de reservevorming echter steeds meer in. Gemeenten stellen in hun Algemene Subsidie Verordening  hier ook nadere regels aan, zoals een plafond aan reservevorming en bestedingstermijnen.

Het vorenstaande heeft vanzelfsprekend ook consequenties voor uw relatie met uw accountant. U mag daarom van ons een constructieve en resultaatgerichte samenwerking verwachten, waarbij onze rol niet is beperkt tot de controle van de jaarrekening, maar waarin wij actief en praktisch met u meedenken over adequate proces- en organisatiebeheersing, een goede administratieve organisatie, een effectief risicobeheer en betrouwbare interne controle, waardoor u op een meer optimale wijze uw doelstelling kunt realiseren.

Van Ree Accountants biedt een totaaloplossing voor welzijnsinstellingen:

Voor een totaaloverzicht van de diensten die wij aanbieden, verwijzen wij u naar onze productenbrochure.

Contact

Wilt u meer weten over onze aanpak dan kunt u contact opnemen met onderstaande accountants en adviseurs bij welzijnsinstellingen.

Contactpersonen welzijnsinstellingen.

Barneveld
accountant Barneveld Jarne Vermeer

J.A. (Jarne) Vermeer AA
(0342) 40 85 08

Doorn
accountant Doorn Arwin Kraaij

drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA
(0343) 41 59 40

Doorn
assistent-accountant Doorn Johan Hille

J.C. (Johan) Hille MSc
(0343) 41 59 40

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Johan Berkouwer

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Leon van der Vliet

drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA
(0345) 58 90 00

Nieuwegein

A. (Arjen) Hoogenboom AA
(030) 307 49 49

Nieuwegein
accountant Nieuwegein Lennard de Haas

L.B.W. (Lennard) de Haas MSc
(030) 307 49 49