9 maart 2021 14:00 tot 15:30

Voor controllers, directeuren bedrijfsvoering en bestuurders bij onderwijsinstellingen

“Fraude? Het overkomt ons niet”

De praktijk wijst helaas anders uit. Fraude heeft meer aspecten en speelt in meer lagen van de organisatie dan wordt gedacht. De gevallen van fraude nemen toe. Toezichthouders zetten dit onderwerp daarom vaker op de agenda. Welke risico’s zijn er in uw onderwijsinstelling? Welke processen zijn op orde? Waar begint u?

De eerste stap voor het in kaart brengen van frauderisico’s kunt u zélf zetten. Hierdoor kunt u de inhuur van een externe adviseur verminderen of zelfs voorkómen. Want na het volgen van deze E-training beschikt u over een stappenplan om zelf een fraude risicoanalyse te maken aan de hand van:

  • De theoretische basis over frauderisico’s en analyses
  • Een praktisch model dat u kunt volgen en invullen voor uw onderwijsinstelling
  • Een checklist met voorbeelden uit de onderwijspraktijk


Achtergrondinformatie

Helaas zijn er veel voorbeelden van fraude; ook bij onderwijsinstellingen. Een bestuurder die geld overboekt naar zijn privérekening. Vervalste facturen bij declaraties uit de subsidiepot. Interne rapportages die worden aangepast. De ICT-leverancier die een paar laptops thuis laat bezorgen. Signalen van fraude worden niet altijd herkend of zelfs genegeerd.

Wij zien veel onderwijsinstellingen met het thema ‘fraude’ worstelen. Dit terwijl de maatschappelijke vraag naar fraudepreventie alleen maar toeneemt. Vanuit onze ruime ervaring willen wij u daarmee helpen. In deze praktische online training gaan we daarom in op vragen zoals:

  • Hoe voorkóm ik fraude?
  • Hoe breng ik frauderisico’s in kaart?
  • Hoe structureer ik het proces?
  • Hoe rapporteer ik aan de Raad van Toezicht?

Praktische informatie
De kosten voor deze training zijn € 335,– exclusief BTW. U krijgt hiervoor een training van 1,5 uur en een sjabloon met checklist waarmee u vervolgens zelf aan de slag kunt.
Wij vragen u ter voorbereiding dit artikel over fraude te lezen.
In deze training hanteren we een middelgrote onderwijsinstelling als voorbeeld.

J. (Johan) Berkouwer RA MSc

De uitleg wordt gegeven voor Johan Berkouwer. Johan is accountant en adviseur onderwijs. Als marktleider in het onderwijs kennen wij de dagelijkse praktijk van controllers, directeuren en bestuurders. Wij zien dat het thema “fraude” steeds vaker op de agenda staat, maar ook lang op de actielijst. Wij zijn u daarom graag van dienst. Eventuele vragen vooraf zijn welkom via onderwijs@vanreeaccountants.nl

Meld u aan voor deze E-training via onderstaand formulier: