27 januari 2020 13:00 tot 17:00

Actualiteitenseminar onderwijs 2020

Uw onderwijsorganisatie staat ook in 2020 weer voor een groot aantal uitdagingen. De onderwijssector staat volop in de belangstelling van de politiek en de maatschappij als geheel. Vermogensvorming en de doelmatige bestemming van reserves in het onderwijs is bijvoorbeeld een item dat regelmatig terugkomt op de (politieke) agenda. Ook fraude en fraudebestrijding in het onderwijs is een actueel onderwerp. Verder zijn er de ontwikkelingen op het gebied van de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening, nieuwe thema’s die in het bestuursverslag aan de orde moeten komen, de verantwoording van de middelen voor Sterk Techniek in het bestuursverslag en diverse andere ontwikkelingen die uw aandacht vragen. Van Ree Accountants wil graag met u meedenken over deze ontwikkelingen. Daarom organiseren wij een:

seminar over actuele ontwikkelingen in het onderwijs:
fraude en frauderisicoanalyse – financiële positie – diverse actualiteiten

Specialisten van Van Ree Accountants zullen u bijpraten over diverse actuele thema’s. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • De financiële positie van onderwijsinstellingen in Nederland
  • Brieven van het ministerie over ongewenste reservevorming in het onderwijs
  • Plannen van de Inspectie van het Onderwijs om nieuwe signaleringsgrenzen te ontwikkelen voor het beoordelen van de financiële positie van onderwijsinstellingen
  • Gaat het ministerie overtollige reserves afromen?
  • Het onderbrengen van privaat vermogen in een steunstichting – voor- en nadelen
  • Frauderisico’s in het onderwijs
  • Hoe voorkom je fraude?
  • Voorziening groot onderhoud
  • Nieuwe eisen aan het bestuursverslag
  • Verantwoording Sterk Techniekgelden

Dit seminar is gratis. Het zal gehouden worden op:

maandag 27 januari 2020

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 te Utrecht

Het programma is als volgt:

13.00 uur – Inloop met koffie of thee
13.30 uur – Opening seminar door de dagvoorzitter, Johan Berkouwer RA MSc
13.35 uur – Fraude en frauderisicoanalyse in het onderwijs door Jaap Goossen RA MSc
14.15 uur – Diverse actualiteiten door drs. Jaap Bergman RA
14.50 uur – Pauze
15.20 uur – Financiële positie door Marien Rozendaal RA
16.00 uur – Afsluiting door Johan Berkouwer RA MSc
16.10 uur – Informeel samenzijn met een hapje en een drankje
ca 17.00 uur – Einde seminar

De parkeermogelijkheden bij het hotel zijn ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk verruimd. Tevens is parkeren mogelijk bij P+R Westraven. Hiervandaan is het hotel met de sneltram in 5 minuten te bereiken. Ook attenderen wij u erop dat het hotel vanaf Utrecht CS uitstekend bereikbaar is met de sneltram.

Graag ontmoeten wij u op dit interessante seminar. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.