Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw ondernemers

De agrarische sector kan door de openstelling voor bijna alle sectoren meedoen aan de TVL. Let op: door Europese bepalingen komen middelgrote land- en tuinbouwbedrijven niet in aanmerking voor de TVL. Dit vindt het kabinet onwenselijk en het werkt daarom aan een alternatieve regeling. Als hier meer over bekend is, informeren wij u via deze website.