29 juli 2020

Via dit blog geven wij korte updates over recente ontwikkelingen op het gebied van personeelsadvies en salarisadministratie. Op een afzonderlijke pagina bieden wij informatie over de regelingen rondom de coronacrisis. Voor een toelichting of advies bent u welkom bij onze HR-consultants.

29 juli 2020: Compensatie transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever een transitievergoeding betalen bij ontslag van een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is. Deze vergoeding komt bovenop de verplichting om het loon twee jaar door te betalen en de re-integratieverplichtingen van een werkgever. Daarom is besloten dat een compensatie aangevraagd kan worden voor de betaalde transitievergoeding. Dit zijn voorwaarden voor compensatie van de transitievergoeding

10 juni 2020: Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Het geboorteverlof voor de partner wordt uitgebreid. Lees meer over 70 % van het loon en vijf weken aanvullend geboorteverlof

10 juni 2020: Geen arbeid, wel loon

Door de coronacrisis is de uitdrukking “geen arbeid, geen loon” veranderd. De kantonrechter heeft dit bepaald in de situatie dat een werknemer vanwege de overheidsmaatregelen niet kan werken. Lees meer over deze uitspraak

3 juni 2020: Vrije ruimte stijgt in 2020 naar 3%

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) ontvangen maandelijks een bedrag aan onkostenvergoeding ter grootte van het bedrag van de vrije ruimte. Dit bedrag zou u nu kunnen verhogen. Lees meer over de vrije ruimte in de werkkostenregeling

2 juni 2020: Lager gebruikelijk loon voor dga vanwege corona

Veel ondernemingen zien hun omzet behoorlijk dalen als gevolg van de coronacrisis. Datzelfde geldt voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Daarom mogen dga’s van de Belastingdienst tijdelijk hun gebruikelijk loon verlagen. Dat mag alleen voor maanden die nog moeten komen, dus niet met terugwerkende kracht. Lees de voorwaarden

19 mei 2020: Minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld

Het minimumloon stijgt met 1,6 procent. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 voor werknemers van 21 jaar en ouder:

  • € 1.680,00 per maand     (januari 2020: € 1.653,60 per maand)
  • €     387,70 per week        (januari 2020: €     381,60 per week)
  • €        77,54 per dag          (januari 2020: €      76,32 per dag)

18 mei 2020: Mondkapjes onbelast vergoeden

Iedereen is vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje te dragen. De kosten van mondkapjes horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer. Daarom mogen werkgevers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan werknemers.

Dit is een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling als de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de voorwaarden die voor deze gerichte vrijstellingen gelden.

29 april 2020: Ouderschapsverlof vanaf 2022 deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.