19 mei 2020

Via dit blog geven wij korte updates over recente ontwikkelingen op het gebied van personeelsadvies en salarisadministratie. Op een afzonderlijke pagina bieden wij informatie over de regelingen rondom de coronacrisis. Voor een toelichting of advies bent u welkom bij onze HR-consultants.

19 mei 2020: Minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld

Het minimumloon stijgt met 1,6 procent. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 voor werknemers van 21 jaar en ouder:

  • € 1.680,00 per maand     (januari 2020: € 1.653,60 per maand)
  • €     387,70 per week        (januari 2020: €     381,60 per week)
  • €        77,54 per dag          (januari 2020: €      76,32 per dag)

18 mei 2020: Mondkapjes onbelast vergoeden

Iedereen is vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje te dragen. De kosten van mondkapjes horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer. Daarom mogen werkgevers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan werknemers.

Dit is een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling als de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de voorwaarden die voor deze gerichte vrijstellingen gelden.

29 april 2020: Ouderschapsverlof vanaf 2022 deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.