29 april 2021

Levert uw onderneming goederen aan particulieren in het buitenland?  Heeft u bijvoorbeeld een webshop waarbij de  consumenten zijn gevestigd in het buitenland? Bent u op de hoogte van de regels van de btw? Vanaf 1 juli 2021 gaan er namelijk andere regels gelden. En daarvoor dient u nu al actie te ondernemen.

Voor wie gelden de nieuwe btw-regels?

De nieuwe regelgeving geldt voor ondernemingen die voor meer dan € 10.000 leveren aan “niet btw-ondernemers” in het buitenland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw webshop waarbij u  aan particuliere consumenten in het buitenland levert. Wanneer de grens van € 10.000 (jaaromzet) wordt overschreden dan dient u vanaf 1 juli 2021 het buitenlandse btw-tarief in rekening te brengen. Als de omzet in andere EU-landen minder is dan € 10.000 dan kunt u “gewoon” het Nederlandse btw-tarief in rekening brengen.

In het verleden waren er verschillende drempelbedragen per land. Deze drempels komen met nieuwe regelgeving te vervallen. Hierdoor wordt er “een gelijk speelveld” gecreëerd tussen de EU-landen.

Voorbeeld 

Stel dat u in 2022 via uw webshop voor € 6.000 goederen verkoopt aan Duitse particulieren. Daarnaast verkoopt u voor € 5.000 aan Belgische particulieren. Deze goederen worden vanuit Nederland naar het buitenland verzonden. In totaal levert u € 11.000 aan het buitenland. Op het moment dat u de grens van € 10.000 passeert berekent u het buitenlandse tarief.

Let op uw prijsstelling

Het is belangrijk om met deze regelgeving rekening te houden bij de prijsstelling op bijvoorbeeld uw website. Temeer omdat u civielrechtelijk verplicht bent bij verkoop aan particulieren de prijzen inclusief btw te vermelden.

Hoe deze buitenlandse btw aan te geven?

De in rekening gebrachte buitenlandse btw dient afgedragen te worden. Deze buitenlandse btw aangifte kunt u op twee manieren regelen:

  1. De eerste mogelijkheid is dat u aangifte doet in elk afzonderlijk EU-land. In dat geval dient u zich daar als btw-ondernemer te registreren. Daarbij is het van belang dat u op de hoogte bent van de wetgeving in het buitenland. Als voorbeeld kan dienen het decembervoorschot wat normaal gesproken geldt in België. Het is daarom van belang dat u zich laat bijstaan door een adviseur.
  2. De tweede mogelijkheid is dat u uw onderneming aanmeldt voor de zogenoemde “Unieregeling”. In dat geval wordt er gebruik gemaakt van een “éénloketsysteem”. Alle buitenlandse btw (van de verschillende landen) geeft u daar aan. U draagt vervolgens deze btw af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst betaalt vervolgens de btw door aan de andere EU-landen.

Hoe te registreren?

U kunt zich nu al registreren voor dit “éénloketsysteem” via de website van de Belastingdienst.

Als u zich voor 30 juni 2021 aanmeldt voor dit “éénloketsysteem” dan kunt u al vanaf het derde kwartaal 2021 één btw melding doen. Het is daarom van belang dat u zich nu al laat registreren!

Diensten

De regelgeving geldt niet alleen voor goederen. Het is ook mogelijk om diensten aan particulieren via het “éénloketsysteem” aan te geven. Denk hierbij aan een Nederlandse schilder die in Duitsland een klus heeft.

Ons advies voor registratie ”éénloketsysteem”

Heeft u te maken met leveringen aan / diensten in het buitenland? Zorg er in ieder geval voor dat u op 1 juli 2021 uw registratie en uw systemen op orde heeft. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de btw-specialisten van BTW Van Ree van Driel. Wij staan u graag bij.

Mr. J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreeacc.nl
0343-415940