29 maart 2021

Heeft u weleens te maken met ZZP’ers? Ik zou bijna zeggen: wie niet tegenwoordig… Recent heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Ik hoor u vragen: “Een dienstbetrekking?” Dat kan zeker spelen indien een ZZP’er voor u werkt. Is het namelijk wel een échte ZZP’er of gaat het om een zogenaamde schijnzelfstandige? Daar is veel om te doen en in deze blog vertel ik u daar meer over.

Partijbedoeling

De grote vraag is of een ZZP’er eigenlijk wel echt een ZZP’er is of dat de ZZP’er eigenlijk een verkapte werknemer is. Het duizelt u wellicht en dat is begrijpelijk. Recent is een belangrijke uitspraak gedaan door de Hoge Raad en graag deel ik de belangrijkste les daaruit met u.

Stel u huurt een ZZP’er in en spreekt in een overeenkomst af dat u geen dienstbetrekking wilt aangaan. Dat betekent dat u met elkaar eens bent dat u wilt samenwerken als opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er) en niet als werkgever en werknemer. Wat is die afspraak dan waard als de Belastingdienst komt controleren? Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat zo’n afspraak geen enkele waarde heeft. Als de praktijk van de arbeidsverhouding in alles wijst op een dienstbetrekking, is er sprake van een dienstbetrekking. Zelfs als u met elkaar hebt afgesproken dat u dat niet wilde. Daarom is ons advies steeds om goed in beeld te hebben hoe u in de praktijk werkt met ZZP’ers. Is daar geen verschil zichtbaar met een werknemer? Dan loopt u een risico, zelfs als u en de ZZP’er geen dienstbetrekking willen.

Kortom: de werkelijke rechten en plichten richting elkaar in de werkzaamheden zijn van belang, de bedoeling doet er niet toe. Een gewaarschuwd mens…

Dienstbetrekking

Wanneer is dan sprake is van een dienstbetrekking volgens de wet? Dat volgt uit artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Er is sprake van een dienstbetrekking indien er aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan. Er is sprake van:

  • Een gezagsverhouding,
  • Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten,
  • Loon.

Het begrip ‘dienstbetrekking’ in het fiscale recht volgt het begrip ‘dienstbetrekking’ uit het civiele recht. Het is geen keuze, ook al zijn daar mogelijk redenen voor denkbaar.

Webmodule

Juist op dit moment zitten we daarnaast nog steeds in de discussie omtrent de vervanging van de Wet DBA. De Wet DBA wordt nog steeds nauwelijks gehandhaafd en vervanging van deze wet is een ingewikkelde zaak. Op 11 januari 2021 is de Belastingdienst een pilot gestart met een webmodule met vragen omtrent de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Daaruit volgt uiteindelijk een indicatie van de onderlinge verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de zomer van 2021 zal deze pilot geëvalueerd worden. Op dit moment is ons duidelijk dat er nog veel vragen bestaan over de webmodule. Het is aan een nieuw kabinet om hier stappen in te gaan zetten.

Advies

Het arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat de praktijk beslissend is. De toekomst is echter onzeker en de Belastingdienst handhaaft tot 1 oktober 2021 nauwelijks. Voor nu raad ik u aan zoveel als passend is een modelovereenkomst van de Belastingdienst te (blijven) gebruiken. Let daarbij wel op dat een modelovereenkomst van de Belastingdienst echt fiscaal is. Aanvullende afspraken die fiscaal niet relevant zijn, zijn niet altijd standaard opgenomen in de modellen.

Van Ree Finance Consultants denkt graag met u mee over dit onderwerp. Neem vrijblijvend eens contact met mij op om hierover door te praten.

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl