Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-2.jpg

Estate planning.

Een overlijden is voor de nabestaanden meestal het begin van een emotioneel zware periode. Het wordt er voor de nabestaanden niet gemakkelijker op als de (financiële) zaken dan niet goed geregeld blijken te zijn. Estate planning is een instrument om die zaken op orde te brengen. Dat begint al bij leven met het in kaart brengen van het vermogen, het beoordelen van het testament en de huwelijkse voorwaarden, het zo nodig opstellen van een schenkingsplan en het op elkaar afstemmen van al deze aspecten. Flexibiliteit is daarbij een belangrijk speerpunt omdat met name de fiscale wetgeving continu aan verandering onderhevig is. Daarom is ook de begeleiding van de afwikkeling van de nalatenschap een net zo belangrijk onderdeel van de estate planning als het treffen van de nodige voorbereidingen bij leven.

Met uw wensen als uitgangspunt en een frisse kijk op het erfrecht en de fiscale aspecten die daarmee samenhangen helpen onze estate planners u bij het zo gestructureerd en fiscaal zo optimaal mogelijk overdragen van uw vermogen naar de volgende generatie. Neem contact op met onze estate planning experts.

Uw contactpersonen.

fiscalist Arjan van der Bok

mr. A.A. (Arjan) v.d. Bok RB MB MFP
(0343) 41 59 40

fiscalist / estate planner Wim Boerman

B.W. (Wim) Boerman RB REP

(0345) 58 90 00