10 juni 2020

Een partner van een pas bevallen vrouw heeft vanaf 1 juli recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Wat zijn de regels en hoe regel je het?

Kindje op komst

Wanneer je hoort dat er een kindje op komst is bij een van je medewerkers, is dat natuurlijk prachtig nieuws. Wist je dat de partner van de kersverse moeder vanaf 1 juli 2020 ook nog eens recht heeft op aanvullend geboorteverlof? Fijn voor het hele gezin, aangezien er met de komst van een baby veel verandert.

Uitbreiding 2019

Tot 1 januari 2019 had een medewerker van wie de partner was bevallen alleen recht op twee dagen volledig doorbetaald kraamverlof. Hoeveel dagen of uren de medewerker wekelijks werkte, maakte hierbij niets uit. Sinds 1 januari 2019 is dit uitgebreid: partners krijgen eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt iemand bijvoorbeeld 40 uur per week? Dan heeft hij recht op 40 uur doorbetaald geboorteverlof. De medewerker mag deze verlofuren naar eigen inzicht binnen vier weken na de geboorte van het kindje opnemen.

Uitbreiding 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof verder uitgebreid. Dit is vastgelegd in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).Naast het geboorteverlof van een week (eenmalig de wekelijkse arbeidsduur), heeft een partner vanaf dan ook recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof neemt de partner op binnen zes maanden na de geboorte van het kind.

Wanneer heeft een medewerker recht op (aanvullend) geboorteverlof?

Als de medewerker de partner is van de moeder van het kind kan er geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof worden aangevraagd. Dit is, volgens de wet, het geval als er sprake is van een van onderstaande:

  • De partner is met haar getrouwd.
  • De partner woont ongehuwd met haar samen.
  • De partner is haar geregistreerde partner.
  • De partner heeft het kindje erkend.

Aanvullend geboorteverlof is geen loon, maar uitkering UWV

Wil een medewerker gebruikmaken van het aanvullend geboorteverlof? Dan moet de werkgever voor deze medewerker een uitkering voor de verlofperiode aanvragen bij het UWV. De uitkering is 70% van het (maximum) dagloon. De uitkering wordt door het UWV betaald aan de werkgever en als werkgever betaal je dan het loon (voor 70%) door aan de medewerker tijdens het verlof.