11 juli 2022

Met bestuurders en controllers van onderwijsinstellingen bezochten wij een bijeenkomst van DUO en OCW. Het onderwerp was jaarverslaggeving. De doelstelling vanuit OCW en DUO was vooral om het gesprek aan te gaan over ontwikkelingen voor het verantwoorden in de jaarverslaggeving.

Drie belangrijke thema’s voor onderwijsinstellingen waren:

  • Rapporteren over duurzaamheid
  • Pilot compacter bestuursverslag
  • Aanlevering van gegevens vereenvoudigen

Voor ons kwam uw wens niet als verrassing: vanuit onderwijsinstellingen is de oproep gedaan om geen vereisten te gaan stapelen. Waar kan het eenvoudiger, hoe kunnen wij relevant rapporteren?

Rapporteren over duurzaamheid

De Europese Unie nam vorig jaar de CSRD aan. CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. In deze richtlijn staat de verplichting om te rapporteren over de impact die activiteiten hebben op mens en milieu. OCW verwacht dat het onderwijs er ook mee te maken krijgt. Bij OCW wordt daarom onderzocht of en hoe deze ontwikkelingen op het onderwijsveld van toepassing zullen zijn.

Compacter bestuursverslag

Binnen de onderwijssector en bij ons is het een lang gekoesterde wens om het bestuursverslag te veranderen:

  • Bestuursverslag meer compact maken
  • Meer toespitsen op thema’s die voor het bestuur belangrijk zijn
  • Minder rigide lijst met vereisten

De projectgroep binnen OCW is met stakeholders aan het verkennen hoe het compacter rapporteren er uit zou kunnen zien. Bijvoorbeeld door voor onderwerpen te verwijzen naar andere documenten zoals het beleidsplan.

Aanlevering van gegevens vereenvoudigen

Ook een wens is vereenvoudiging van de informatieaanlevering van het jaarverslag richting DUO. Wij hebben aangegeven dat wij al heel veel jaarrekeningen alleen nog maar digitaal ondertekenen. Namelijk met een gevalideerde handtekening met beroepscertificaat. Helaas moet dat vervolgens worden uitgeprint en aan DUO gestuurd.  Door onze ervaringen te  delen hopen we een bijdrage te leveren aan deze processen. Zodat u als onderwijsinstelling volgend jaar ook de jaarstukken digitaal kunt insturen.

Verder werd er veel gesproken over de stand van de techniek rondom XBRL. DUO en OCW kregen het advies om te kijken naar wat in andere sectoren al ‘business as asual’ is.

Onze conclusie voor uw onderwijsinstelling

Rondom duurzaamheid en het compacte jaarverslag bleek nog heel weinig duidelijk. Zeker bij de duurzaamheidsverslaggeving is het echt nog de vraag of en in welke vorm dit voor Onderwijsinstellingen van toepassing zal zijn. Het is een spannend thema: het geven van goed onderwijs is immers het belangrijkste thema voor u als onderwijsinstelling. Duurzaamheid is een brede maatschappelijke opdracht, voor onderwijsinstellingen daarmee ook? Zorg voor aandacht voor duurzaamheid die past bij uw organisatie, dat is onze visie. Maar in hoeverre verslaggeving hierin nu gaat meewerken of tegenwerken? Dat blijft voorlopig de vraag. Als er concrete uitkomsten zijn, informeren wij u graag. Neem gerust contact op als er vragen zijn. 

Meer nieuwsitems