5 september 2022

Box 3: Heeft u uw aangifte over 2021 geoptimaliseerd?

Heeft u inmiddels uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 ingediend? Let dan vooral op als u een te betalen box 3 heffing heeft waarbij uw saldo van bank- en spaartegoeden relatief “laag” is. Mogelijk kan een andere verdeling tussen u en uw fiscale partner gunstiger zijn.

Het kerstarrest

Na het kerstarrest (24 december 2021) over box 3 is er “in Den Haag” nagedacht over de manieren van rechtsherstel. Vervolgens werd duidelijk hoe dit rechtsherstel eruit moet komen te zien en inmiddels is de hersteloperatie begonnen.

Kort gezegd: vooral mensen met een groot vermogen dat vooral bestaat uit bank- en spaartegoeden hebben recht op rechtsherstel (lees: kunnen geld terugkrijgen). Dit betekent echter niet dat mensen met een groot vermogen dat vooral bestaat uit andere componenten (zoals effecten, vastgoed etc.) niet alert moeten zijn.

Al aangifte over 2021 gedaan?

Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting van u en uw fiscaal partner is er – tenzij de aangiften vrij recent zijn ingediend – nog geen rekening gehouden met het rechtsherstel dat de Belastingdienst zou gaan bieden. Bij het indienen van de aangifte heeft u daarom de verdeling toegepast die op basis van het “oude” wettelijke systeem het meest gunstig was in uw situatie. Maar…. het kan dus zo zijn dat op basis van het rechtsherstel een andere verdeling veel gunstiger voor u zou zijn.

Voorbeeld

Stel dat u met uw fiscaal partner inmiddels aangifte inkomstenbelasting over 2021 heeft gedaan. In deze aangifte heeft u het box 3 vermogen voor de helft toegewezen aan u en voor de helft aan uw fiscaal partner. Stel vervolgens dat u een vermogen heeft van € 4.050.000. Dit bedrag is onder te verdelen in € 450.000 aan banktegoeden en € 3.600.000 aan beleggingen in effecten. Op basis van het rechtsherstel zal de gezamenlijke teruggaaf bij een ongewijzigde verdeling tussen u en uw partner € 27 bedragen.

Had u echter gekozen voor een verdeling van 24,05% voor uzelf en 75,95% voor uw fiscaal partner dan hadden u en uw fiscaal partner recht op € 2.046 extra aan belastingteruggave.  Door de huidige verdeling loopt u dus een voordeel van ruim € 2.000 mis.

Tijdig actie ondernemen

Het is dan ook belangrijk dat u tijdig een berekening maakt welke verdeling van box 3 tussen u en uw fiscaal partner het meest gunstig is. Mocht een andere verdeling gunstiger zijn, dan dient u tijdig (dat is: binnen zes weken na de definitieve aanslag van u en uw fiscaal partner) bezwaar in te dienen. Dit kan door middel van het indienen van een gewijzigde aangifte. Wanneer u niet tijdig de verdeling aanpast dan is aanpassing helaas niet meer mogelijk. Wij zijn u hierbij natuurlijk graag van dienst.

 

Meer nieuwsitems