26 september 2018

De implementatie van het nieuwe BRON heeft gevolgen voor het accountantsproces. Hieronder leest u wat er gaat veranderen en welke gevolgen dit heeft voor het accountantsproces.

Wat wijzigt er in het proces?

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 worden er in het proces van de accountantscontrole een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • De mutatiestop vervalt.
  • De volledigheidsverklaring vervalt.
  • De foto wordt vervangen door een nieuw bestand, het OBO (Overzicht BRON Onderzoek). Het OBO kan, net als de foto, worden aangevraagd via Mijn DUO. Na aanvraag staat het OBO de volgende werkdag gereed.
  • De accountantsmutaties verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een verschillenlijst die bij de tweede en elke daaropvolgende OBO wordt meegeleverd. De verschillenlijst bevat alle verschillen ten opzichte van het vorige OBO. Hiermee kan de accountant eenvoudig controleren of eventuele mutaties zijn doorgevoerd.

Wanneer kan gestart worden met de accountantscontrole in het schooljaar 2018/2019?

De implementatie van het nieuwe BRON in januari 2019 zorgt er volgens BRON-VO voor dat in het schooljaar 2018/2019 pas in februari begonnen kan worden met de accountantscontrole. Hoewel wij onderkennen dat de overgang van het oude BRON, naar het vernieuwde BRON complicaties veroorzaakt voor de accountantscontrole, zijn wij toch van mening dat reeds in 2018 de nodige werkzaamheden verricht kunnen worden voor de controle van de bekostigingsgegevens per 1 oktober 2018. Dit is nodig omdat in de periode februari tot en met april/mei 2019 de nadruk vooral zal liggen op de controle van de jaarrekeningen. Om de deadline van 1 juli 2019 voor het inleveren van de assurancerapporten te halen is er dan ook niet aan te ontkomen om reeds vóór februari 2019 de nodige werkzaamheden met betrekking tot de controle van de bekostigingsgegevens te verrichten.

Wij adviseren onze cliënten in het voortgezet onderwijs dan ook nadrukkelijk om vroegtijdig alle wijzigingen en correcties in het oude BRON door te voeren en ruim vóór 8 december 2018 een foto aan te vragen waarin zo veel als mogelijk is alle mutaties zijn verwerkt.

Onze relatiebeheerders maken concrete afspraken met onze cliënten over de wijze waarop de controle van de bekostigingsgegevens dit jaar qua proces wordt vormgegeven. Mocht u vragen over dit proces hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

Meer nieuwsitems