12 augustus 2016

Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van een woning wordt toebedeeld aan de achtergebleven partner. Die partner heeft dan het recht om in de woning te wonen maar is niet de eigenaar. Het eigendom wordt dan meestal toebedeeld aan de andere erfgenamen, die daarmee de zogenaamde blote eigenaren worden. Als de woning nog belast is met een geldlening, kan dan in deze situatie de rente nog wel worden afgetrokken?

Lees hier het volledige bericht.

Meer nieuwsitems