1 mei 2023

Op vrijdag 28 april 2023 is de voorjaarsnota 2023 aangeboden. Hierin valt een aantal fiscale maatregelen op die het kabinet voor ogen heeft. Het gaat hier nadrukkelijk om voorstellen. Wij geven u graag de top-5:

  1. Aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling om knelpunten voor ondernemers weg te nemen. Maar dit betekent overigens niet dat er alleen maar versoepelingen zijn….
  2. Verfijningen in box 3 vanaf 2023. Voor de praktijk zijn dit welkome aanvullingen.
  3. Verruiming van de herinvesteringsreserves bij stoppende ondernemers door overheidsingrijpen.
  4. De afschaffing van de betalingskorting in de inkomstenbelasting. In 2023 was dit al het geval in de vennootschapsbelasting. Vanaf 2024 ook voor de inkomstenbelasting. Het in één keer betalen loont niet meer.
  5. Aanpassing van het lage btw-tarief. Het kabinet wil kijken naar de doelmatigheid hiervan bij bepaalde goederen of diensten.

Lees hier het volledige bericht.

Meer nieuwsitems