14 november 2022
‘Nieuwe’ zorgaanbieders mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg (over boekjaar 2022) uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023. Dit schreef minister Helder op 4 november aan de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor was dat de oorspronkelijke verantwoordingsdeadline van 1 juni 2023 voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa vallen (vooral zorgaanbieders in de eerste lijn) niet haalbaar bleek.

Achtergrond van de Wmg

In de Wmg (Wet marktordening gezondheidszorg) is voor de openbare jaarverantwoording een uiterste aanleverdatum van 1 juni na afloop van een boekjaar opgenomen.

Voor zorgaanbieders die voorheen onder de Regeling Verslaggeving WTZi vielen is dit een bekende datum. Voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa vallen (met name zorgaanbieders in de eerste lijn) is deze deadline niet in alle gevallen haalbaar. Om dit duidelijk te maken heeft een afvaardiging van in de zorg gespecialiseerde accountants- en administratiekantoren en Coziek – waarin NBA en onze brancheorganisatie SRA participeren – deze zomer intensief contact met VWS en NZa gehad.

Overgangsregeling zorgaanbieders

Dit heeft geleid tot de volgende overgangsregeling voor bestaande zorgaanbieders die vanaf 2022 onder de WTZa vallen:

  • Over boekjaar 2022: uitstel tot uiterlijk 31 december 2023
  • Voor boekjaar 2023 uitstel tot 1 oktober 2024 (9 maanden)
  • Vanaf boekjaar 2024 (vanaf 1 januari 2025) wordt het tijdstip, zoals nu in de regeling opgenomen, jaarlijks vóór 1 juni

U leest meer hierover in deze Kamerbrief.

Structurele oplossing

De vraag blijft staan of vanaf boekjaar 2024 de deadline realistisch is. Een waarschijnlijk structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. Via onze brancheorganisatie SRA blijven wij hierover met VWS een oplossing zoeken de komende tijd. Dit gebeurt mede op basis van gezamenlijk nader onderzoek. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van SBR/XBRL.

Overleg eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC), een samenwerkingsverband van eerstelijnszorgorganisaties, heeft met minister Helder nog contact over de (inhoudelijke) effecten van de Wtza voor praktijken in de eerste lijn. Lees meer informatie over de visie van de ELC.

 

Meer nieuwsitems