13 maart 2020

Als gespecialiseerd accountantskantoor voert Van Ree jaarrekeningcontroles uit, de zogenaamde audits. Het controleren van jaarrekeningen is een vak apart, een specialisme. Accountancyvanmorgen heeft de  auditmarkt in kaart gebracht.

Wij en onze medewerkers zijn trots op onze mooie plaats in dit overzicht!

Focus op specifieke branches draagt bij aan deze uitkomst. Dit draagt in hoge mate bij aan het verwerven van kennis en kunde in en over die branches. De ervaring en kennis die we opdoen in de controletrajecten,  resulteren  in verbeteradviezen ten behoeve van de cliënt.