Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

Actualiteiten

Het nieuwe VPB-besluit voor stichtingen en verenigingen: discussie ten einde?

Het nieuwe VPB-besluit voor stichtingen en verenigingen: discussie ten einde?

Publicatiedatum: 13 november 2018

Op 11 oktober jl. publiceerde de Staatssecretaris van Financiën in de Staatscourant zijn besluit (nr. 2018-155144) inzake de subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen voor de vennootschapsbelasting. Dit besluit ziet op art. 6 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

Wat houdt deze belastingvrijstelling kort samengevat in? Stichtingen en verenigingen die in een bepaald jaar maximaal € 15.000 winst behalen dan wel € 75.000 over het betreffende jaar en de vier voorafgaande jaren, worden vrijgesteld van VPB-heffing. Stichtingen en verenigingen kunnen er echter voor kiezen geen gebruik te maken van deze vrijstelling. Indien de Belastingdienst dit verzoek inwilligt, geldt dit voor een periode van vijf jaar.

In onderdeel 2.2 van het besluit (aanvangsjaren) wordt ingegaan op de situatie dat een vereniging of stichting niet beschikt over vier voorafgaande boekjaren. Alsdan geldt in de visie van de staatssecretaris een pro rata berekening van het winstplafond van € 75.000. Een voorbeeld hoe dit uitwerkt:

Stichting X is opgericht op 1 januari 2016. Op 31 december 2018 bestaat stichting X dus drie jaar. Het winstplafond van € 75.000 moet in de visie van de staatssecretaris dan pro rata worden berekend: 3/5 x € 75.000 = € 45.000.

Is de visie van de staatssecretaris in het besluit echter wel overeenkomstig de formulering van de wettekst en in lijn met de bedoeling van de wetgever? Ons inziens niet en van rechtbank Gelderland kregen wij op 23 oktober jl. gelijk in een door ons kantoor namens een vereniging gevoerde belastingprocedure.

Wat was het geval? Een vereniging werd opgericht in 2010. In de jaren 2010 tot en met 2012 behaalde zij met bepaalde activiteiten winst. Dat sprake was van ondernemingsactiviteiten stond niet ter discussie. Ook de hoogte van de fiscale winst was niet in geschil. De cumulatieve winst van de vereniging bedroeg over de jaren 2010 tot en met 2012 € 69.000. De belastinginspecteur was van mening dat voor 2012 een winstplafond gold van € 45.000 op basis van pro rata en legde over het jaar 2012 dan ook een navorderingsaanslag VPB op. Namens de vereniging stelden wij beroep in. De rechtbank maakte korte metten met het standpunt van de Belastingdienst: noch uit de wettekst, noch uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever een pro rata benadering voorstaat. In 2012 had de vereniging daarom recht op een winstplafond van maximaal € 75.000. Bovendien was de rechter van mening dat de visie van de staatssecretaris concurrentieverstoring in de hand werkt. De aan de vereniging opgelegde navorderingsaanslag VPB over het jaar 2012 werd dan ook door de rechtbank vernietigd.

Kortom, het besluit van de staatssecretaris lijkt op grond van de uitspraak van rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2018:4520) deels in strijd met de wet te zijn. Wij achten de kans echter groot dat de Belastingdienst in hoger beroep zal gaan. In dat geval is het afwachten hoe een hogere rechter zal oordelen. Ook dan zijn wij echter vol vertrouwen in een goede afloop van deze zaak!

Onderschat eventuele VPB-plicht bij (gesubsidieerde) stichtingen of verenigingen niet. Het is complexer dan u wellicht aan de voorzijde denkt. Standpunten van belastinginspecteurs omtrent de VPB-heffing bij stichtingen en verenigingen lopen vaak sterk uiteen. Zoals u echter ziet, heeft de Belastingdienst echter lang niet altijd het gelijk aan haar zijde!

Twijfelt u omtrent de VPB-positie van uw vereniging of stichting? Neem dan gerust contact op met één van onze fiscalisten voor een quickscan. Zij voeren regelmatig overleg met de Belastingdienst en weten waarover u als vereniging of stichting kunt struikelen.

 

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
(0343) 41 59 40
Van Ree Finance Consultants

Ga terug