Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Branchenieuws non profit

Voorstel brancheorganisatie Goede Doelen Nederland: nieuwe norm voor transparantie

Voorstel brancheorganisatie Goede Doelen Nederland: nieuwe norm voor transparantie

Publicatiedatum: 24 oktober 2017

Op 12 oktober is tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Goede Doelen Nederland het voorstel voor het verder uitfaseren van de kostennorm eigen fondsenwerving aangenomen. Onderdeel van het voorstel is om gelijktijdig een informatieformat met kengetallen in te voeren. Dit maakt direct zichtbaar welk percentage van de totale uitgaven aan de doelstelling wordt besteed, welk percentage aan de werving en welk percentage aan beheer en administratie. Transparantie in één oogopslag.

Het CBF blijft toetsen of de door een organisatie gemaakte kosten redelijk zijn. Goede Doelen Nederland is blij met deze nieuwe norm voor transparantie, omdat voor veel donateurs vaak de belangrijkste vraag is hoeveel van mijn gedoneerde euro gaat er uiteindelijk naar de doelstelling? Dat is nu in een keer duidelijk. Als de Commissie Normstelling Erkenningsregeling dit voorstel overneemt, wordt publicatie van het informatieformat als verplichting opgenomen in de Erkenningsregeling en komt het absolute maximum van 25% voor kosten eigen fondsenwerving te vervallen. 

Transparantie in één oogopslag
Vanwege de grote verschillen tussen organisaties en de grote diversiteit aan inkomstenbronnen is één norm voor de kosten van fondsenwerving niet langer passend. In de aangepaste RJ650 wordt het begrip kosten eigen fondsenwerving bovendien niet meer gehanteerd. Omwille van de transparantie over financiële kengetallen wordt voorgesteld om een verplicht informatieformat in te voeren als onderdeel van de Erkenningsregeling. Het verplichte informatieformat wordt daarmee de nieuwe norm voor transparantie in één oogopslag.

Toezichthouder controleert
Het informatieformat is niet vrijblijvend. Als de Commissie Normstelling Erkenningsregeling het voorstel van Goede Doelen Nederland overneemt, wordt het publiceren van het informatieformat als verplichting opgenomen in de Erkenningsregeling. Het CBF toetst op de naleving van de normen van de Erkenningsregeling en blijft kritisch op de wervingskosten. Deze moeten redelijk en uitlegbaar zijn.

Commissie Normstelling Erkenningsregeling bepaalt de normen
Het voorstel voor een nieuwe norm voor transparantie wordt pas onderdeel van de Erkenningsregeling als de Commissie Normstelling Erkenningsregeling, na een consultatieronde, besluit het voorstel van Goede Doelen Nederland over te nemen. De Commissie Normstelling Erkenningsregeling heeft zes leden, twee leden op voordracht van de Consumentenbond, twee leden op voordracht van de brancheorganisaties en twee externe deskundigen.

Bron: Goede Doelen Nederland

Ga terug