Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Onderwijsinstellingen.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak. Helder, bruisend en vernieuwend noemen we dat!

Wij zijn actief in de volgende sectoren:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  • Hoger onderwijs
  • Besturenorganisaties en belangenverenigingen
  • Onderwijsbegeleidingsdiensten

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.onderwijsaccountant.nl.