21 januari 2022

Ontwikkelingen in het onderwijs

Er is weer genoeg in beweging binnen het hele onderwijsveld. In ons whitepaper Actualiteiten voor het Onderwijs geven wij een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Natuurlijk voor zover deze raakvlakken hebben met onze rol als accountant en adviseur van onderwijsinstellingen. Zo gaan wij in op:

  • de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor onderwijs
  • de verantwoording van de NPO-middelen
  • wijzigingen in de WNT
  • het onderwijsaccountantsprotocol.

Ook behandelen wij enkele onderwerpen die specifiek voor een bepaalde sector in het onderwijs van toepassing zijn. Zoals de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs, de modernisering van het Participatiefonds en de notities ‘Helderheid’ in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Checklist bestuursverslag

In de bijlagen vindt u actuele checklists voor het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend houdend orgaan.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.