23 januari 2024

Zoals ieder jaar informeren wij u over de wettelijke eisen die worden gesteld aan het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan. Een toelichting en checklists vindt u in ons Whitepaper Bestuursverslag. Wij wensen u veel succes bij het opstellen van de jaarverslaggeving over 2023. Vanzelfsprekend bent u met vragen welkom bij ons.