8 november 2021

De nieuwe uitgave van ons onderwijsmagazine Reeducatief is weer verschenen. In deze uitgave informeren wij u weer over diverse actuele onderwerpen zoals vermogensvorming in het onderwijs, doelmatigheid en publiek private samenwerking in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Wij wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen over een onderwerp uit dit magazine? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of mail naar onderwijs@vanreeacc.nl.