5 november 2019

De nieuwe uitgave van ‘Reeducatief’ is verschenen. U kunt de uitgave hier downloaden.

In de uitgave staat het onderwerp ‘samenwerken’ centraal. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen in het primair onderwijs en de kinderopvang, samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven en internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn artikelen over de voorziening groot onderhoud en reservevorming in het onderwijs opgenomen.