23 september 2021

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022.

In de kabinetsplannen voor het komende jaar valt op dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld en dat het Klimaatakkoord grote invloed heeft op de besluiten van het kabinet.

Deze special bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2022 in werking, tenzij anders is vermeld.

Inhoudsopgave

  1. Tarieven
  2. Werkgever
  3. Verduurzaming
  4. Woningmarkt
  5. Ondernemingen
  6. Internationaal
  7. Overige, eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Wij lichten graag toe wat deze wijzigingen betekenen voor uw persoonlijke situatie. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs via info@vanreeacc.nl of 0343 – 415 940.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.