17 september 2020

Inleiding

Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis.

Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld.

Wij lichten graag toe wat deze wijzigingen betekenen voor uw persoonlijke situatie. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs via info@vanreeacc.nl of 0343 – 415 940.

Inhoudsopgave

  1. Tarieven
  2. Onroerend goed
  3. Ondernemers en ondernemingen
  4. Internationaal
  5. Vervoer en verduurzaming
  6. Vastlegging corona steunmaatregelen
  7. Overige en eerder aangekondigde maatregelen