3 januari 2023

De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Dit geldt ook voor de vereisten aan het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan. In onze whitepaper en checklist bestuursverslag informeren wij u jaarlijks over deze wijzigingen en geven wij u een overzicht van de eisen die wet- en regelgeving aan deze verslagen stelt:

  • We geven u een beschrijving van de vigerende wet- en regelgeving met daarin enkele belangrijke eisen die aan het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan gesteld worden.
  • Vanuit de rapportages van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat een aantal bestuursverslagen niet geheel voldoet aan de eisen. Vaak betreft het de continuïteitsparagraaf, de
    maatschappelijke thema’s en de rapportage van het mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen.
    Wij gaan daarom in deze whitepaper dieper op deze onderwerpen in.
  • In de bijlagen zijn de actuele checklists voor het bestuursverslag en het verslag van het
    toezichthoudend houdend orgaan opgenomen.

Succes met het opstellen van de jaarverslaggeving over het boekjaar 2022. Vragen of opmerkingen zijn welkom, neem gerust contact met ons op.