13 februari 2019

In december 2018 publiceerde het ministerie van OCW de nieuwe ‘Handreiking bestuursverslag’. In deze whitepaper en de daarin opgenomen checklists hebben wij qua opzet en indeling zoveel mogelijk aangesloten op de handreiking van het ministerie. De handreiking zelf maakt geen onderdeel uit van de verplichte wet- en regelgeving. Onderwijsinstellingen zijn dus vrij om hiervan af te wijken, mits de ingevolge wet- en regelgeving verplichte onderdelen wel in het bestuursverslag c.q. het verslag van het toezichthoudend orgaan zijn opgenomen. In onze checklists voor het bestuursverslag en voor het verslag toezichthoudend orgaan hebben wij alleen de op grond van de wet- en regelgeving (inclusief de diverse governancecodes) verplichte items opgenomen.

In deze uitgave geven wij enkele handreikingen om een goed bestuursverslag met relevante informatie voor de stakeholders op te stellen. Als u vragen naar aanleiding van deze uitgave hebt, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder, of uw vraag mailen naar onderwijs@vanreeacc.nl.