Van Ree heeft zich waargemaakt!

Het Lingecollege is geworteld en stevig verankerd in Tiel. De huidige school komt voort uit een van de oudste gymnasia van ons land en bestaat uit een grote vwo/havo- en vmbo-scholengemeenschap en een succesvolle zelfstandige mavo.

In 2013 zijn wij overgestapt naar Van Ree Accountants. De aanleiding was onze eigen governancecode die voorschrijft dat er na maximaal 7 jaar van accountant gewisseld wordt. Opvallend bij het offertetraject was dat van de drie uitgenodigde accountants Van Ree de enige was die meteen tijdens ons eerste gesprek de diepte inging op basis van onze jaarrekening. Tot nu toe zijn onze verwachtingen niet beschaamd. Een nieuwe accountant moet zich natuurlijk waarmaken, kortom het lijstje met volstrekt onverwachte aanbevelingen zie je als het ware al tegemoet. Maar Van Ree heeft zich waargemaakt door in indringende gesprekken en heldere adviezen te laten zien dat ze de sector goed kennen en dat alles in alle redelijkheid. Een simpel en ogenschijnlijk beperkt advies betekent soms voor enkele collega’s een jaar werk en dat moet je je wel realiseren. In het huidige tijdsgewricht waarbij de financiën onder druk staan, ben je genoodzaakt scherp aan de wind te zeilen en tegelijk een solide financiële basis te hebben. We zochten een scherpe en tegelijkertijd degelijke accountant, die vanuit dat principe meedenkt en een accountant die niet alleen naar de vastlegging op papier en de aanwezigheid van documentjes kijkt, maar ook de feitelijke praktijk doorziet en op waarde weet te schatten. Die hebben we voor de komende zeven jaar gevonden.