Naast de controle van de jaarrekening moeten ook de bekostigingsgegevens gecontroleerd worden. De aard en omvang van deze controle verschilt sterk per sector. Voor het primair onderwijs is deze controle beperkt. Voor bijvoorbeeld het beroepsonderwijs (BVE) is sprake van een meer uitgebreide controle. Wij zien de laatste jaren de complexiteit van de bekostigingscontroles toenemen. Deze complexiteit betreft onder andere de controle van de nieuwkomers, de problematiek rond de zogenaamde thuiszitters en buiten de school geplaatsten en de verschillende wijze van bekostiging door samenwerkingsverband. Wij verrichten deze conform de in het controleprotocol OCW voorgeschreven richtlijnen. Rapportage vindt in eerste instantie plaats door een assurancerapport. Eventuele bevindingen worden gerapporteerd in een rapport van bevindingen en/of in het accountantsverslag.

BRANCHES

Onze specialisten

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  Accountant medewerker

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  Accountant medewerker

 • J. (Jaap) Goossen RA MSc

  J. (Jaap) Goossen RA MSc

  Accountant medewerker

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner