Elke onderwijsinstelling dient een jaarverslag in te richten conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en in het bijzonder in overeenstemming met richtlijn RJ 660 Onderwijsinstellingen. Voordeel van deze regelgeving is dat alle onderwijssectoren aan dezelfde eisen moeten voldoen en hun jaarrekening conform dezelfde modellen moeten inrichten. Naast de richtlijn heeft het Ministerie in december 2018 een Handreiking bestuursverslag gepubliceerd om tot een verdere uniformering te komen.  Doel is hier bij om te komen tot een beknopt, uniform, beleidsrijk verslag.

Voor de toekomst wordt verwacht dat de jaarverslagen digitaal middels XBRL/SBR bij het ministerie worden ingediend.

Ondanks het feit dat een en ander in de regelgeving in detail is uitgewerkt blijven er nog genoeg vraagstukken over :

 • Hoe om te gaan met investeringen in huisvesting in het PO?
 • Moeten verbouwingen in gebouwen in het PO en VO nu geactiveerd worden, of niet?
 • Is een voorziening voor groot onderhoud wenselijk en noodzakelijk, of passen we de componentenmethode toe?
 • Hoe gaan we om met diverse personele voorzieningen (jubilea, duurzame inzetbaarheid, leeftijdsfase bewust personeelsbeleid, WW-verplichtingen, langdurige ziekte)
 • Nemen wij een overlopende vordering op het ministerie in verband met de lumpsum bekostiging (de ‘Regeling onvoorziene gevallen bij de invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’) op, of niet?
 • Moet de jaarrekening van een verbonden partij geconsolideerd worden met de jaarrekening van de onderwijsinstelling, of niet?

Wij wisselen graag met u van gedachten over bovengenoemde en andere vraagstukken op het gebied van de externe verslaggeving en komen hierbij, binnen de kaders van de regelgeving, tot werkbare oplossingen. Het vooraf afstemmen van dergelijke vraagstukken zorgt er voor dat het traject van jaarafsluiting en accountantscontrole op een vlotte wijze doorlopen kan worden. Van Ree Accountants is u ook van dienst bij het (opnieuw) inrichten van de jaarrekening, bijvoorbeeld bij een bestuurlijke fusie of bij de overgang naar een administratie in eigen beheer.

BRANCHES

Onze specialisten

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  Accountant medewerker

 • R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

  R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

  Directeur/partner

 • A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  Accountant medewerker