Wat is risicomanagement

Risico’s zijn kansen op gebeurtenissen die een nadelig effect (kunnen) hebben op het behalen van uw doelstellingen. Risicomanagement is een continu proces om deze risico’s gestructureerd in kaart te brengen. Én om deze zo goed mogelijk te beheersen. Hierdoor kunt u risico’s vermijden en/of de nadelige gevolgen van de risico’s verminderen. Een grote winst van het opzetten van dit proces is dat u het risicobewustzijn in uw gehele organisatie sterk vergroot. Door risicomanagement bent u meer ‘in control’!

Vanuit verschillende governancecodes in het onderwijs en de overige non-profit sectoren wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het implementeren van een risicomanagement proces. Voor de onderwijssector is dit zelfs verplicht gesteld. U kunt hierbij denken aan risicoanalyse voor fraudepreventie.

Uitvoeren nulmeting

Om een start te kunnen maken met risicomanagement is het van belang om een eerst een nulmeting uit te voeren. Een nulmeting bestaat uit de volgende stappen:

 • inventariseren van de risico’s
 • bepalen van de kans dat het risico zich voordoet
 • de bepaling van de mogelijke impact van het risico
 • bepalen van de maatregelen om het risico (verder) te beheersen

Zoals toegelicht in dit artikel over fraudepreventie en fraude risicoanalyse. Van belang is dat bij deze inventarisatie de verschillende geledingen betrokken zijn. Want voor een goede risico-inventarisatie is het waardevol als iemand met een frisse blik en veel ervaring de inventarisatie begeleidt.

Benodigd weerstandsvermogen

Op basis van de risico-inventarisatie kan worden bepaald hoeveel weerstandsvermogen noodzakelijk is om de gevolgen van de risico’s op te kunnen vangen. Hoe beter u uw risico’s onder controle heeft, hoe meer eigen vermogen u in kunt zetten voor uw doelstelling!

Vervolgproces risicomanagement

Na het uitvoeren van de risico-analyse is het van belang om de risico’s en de ontwikkeling van de beheersingsmaatregelen te blijven volgen en hierover frequent te rapporteren. Dit is belangrijke informatie voor het bestuur, het toezichthoudend orgaan en de overige stakeholders. Voor het volgen van de ontwikkelingen van de risico’s en het rapporteren hierover kan het wenselijk zijn software te gebruiken.

Waar wij u bij kunnen helpen

Wij hebben ruime ervaring met het implementeren van risicomanagement bij non-profit instellingen. Deze zetten wij graag in om u te ondersteunen bij:
– het algeheel implementeren van risicomanagement
– het begeleiden van de nulmeting
– het uitvoeren van een second opinion
– het implementeren van de RMToolbox

De RMToolbox is door ons ontwikkeld en wordt gebruikt voor het vastleggen van de risicoanalyse, het volgen van de ontwikkelingen en de rapportage hierover.

Ons advies bij risicomanagement

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Zij geven u graag alle informatie over de mogelijkheden.

BRANCHES

Onze specialisten

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Accountant medewerker

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  Accountant medewerker

 • J. (Johan) Berkouwer RA MSc

  Directeur/partner