Helder, bruisend en vernieuwend

Onze samenwerking kenmerkt zich door een heldere, bruisende en vernieuwende aanpak. Wij houden van korte lijntjes en snel schakelen.  Van heldere en duidelijke communicatie. Bij ons geldt: ‘Afspraak is afspraak’. Daarom weet u waar u aan toe bent. Loopt u tegen financiële vraagstukken aan en heeft u behoefte om even te sparren? Wij zijn er het hele jaar voor u en niet alleen bij de controle!  Samen met u denken we na over de beste oplossingen voor uw organisatie. Zo kunnen we samen bruisen!

Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de meest actuele controlesoftware. Onze dossiers zijn volledig digitaal. Daarnaast maken wij zo nodig gebruik van data analyse. Via onze portal kunt u gemakkelijk en veilig informatie met ons uitwisselen. Onze kennis van uw sector levert  vernieuwende inzichten op voor uw organisatie.

Accountantscontrole

Veel kinderopvangorganisaties laten jaarlijks de jaarrekening door Van Ree Accountants controleren. Kinderopvangorganisaties kunnen als commerciële stichting wettelijk controleplichtig zijn, maar professionalisering van bestuur en toezicht leidt ertoe dat ook steeds meer maatschappelijke kinderopvangorganisaties vrijwillig de jaarrekening laten controleren. Het doel van onze controlewerkzaamheden is: een onafhankelijk en onpartijdig oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening. Wij streven hierbij naar een goed evenwicht tussen onze rollen. Namelijk die van onafhankelijk accountant, als sparringpartner van de directie en als oog en oor van de interne toezichthouder.

Uitgangspunt van onze accountantscontrole is dat uw kinderopvangorganisatie uniek is. Ons controleplan stemmen wij af op uw specifieke organisatie. Dat betekent dat wij met u en diverse functionarissen binnen uw organisatie in gesprek gaan en accenten leggen op gebieden waar uw organisatie de meeste risico’s loopt. Past u de cao kinderopvang goed toe? Is de tarievenstructuur in uw planning- en plaatsingsadministratie optimaal ingericht? Heeft u de planning- & controlcylus zodanig ingericht dat u tijdig kunt bijsturen? Zomaar een aantal vragen waar wij bij de controle aandacht aan besteden. Waar u nog meer aan kunt denken? Dat lichten wij in een gesprek graag nader aan u toe.

Rapportages

Wij rapporteren onze bevindingen in een accountantsverslag/managementletter. Wij gaan onder andere in op de financiële positie van uw organisatie, de administratieve organisatie en interne beheersing en verslaggevingsaspecten. Ook informeren wij u over actuele ontwikkelingen die op uw organisatie van invloed zijn. Deze rapportages zijn altijd op maat en specifiek op uw situatie van toepassing.

 

BRANCHES

Onze specialisten

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  A. (Arjen) van der Plas RA MSc

  Accountant medewerker

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Accountant medewerker