17 november 2022 09:00 tot 13:00

“Hoe voorkom ik onnodige BTW-heffing?”

Denk aan in- en uitleen van personeel en BTW, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en onderwijsinstellingen.
Gebaseerd op vragen uit de praktijk informeren wij u over de meest actuele ontwikkelingen. Om het interactieve karakter te borgen, is de groepsgrootte gemaximeerd tot 12. Aanmelding vóor 10 november 2022. De inhoud is gericht op controllers, medewerkers hrm en financiën.

Locatie:
Maarsbergseweg 20
Leersum

Kosten:
€ 395 incl. BTW inclusief  lunch (to go indien gewenst)