Een hoge kwaliteit en een goede relatie, daar zijn we op gericht bij Van Ree Accountants. Heeft u desondanks aanmerkingen op het handelen van een medewerker of op onze onze dienstverlening? U kunt zich wenden tot de compliance officer van Van Ree Accountants, de heer drs. J. (Jaap) Bergman RA.

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. De wijze waarop Van Ree Accountants de klachten in behandeling neemt, staat beschreven in het Klachtenreglement Van Ree Accountants. Dit reglement kunt u bij het secretariaat van Van Ree Accountants opvragen.

Schriftelijke klachten kunt u sturen naar:

Van Ree Accountants
t.a.v. de compliance officer
Postbus 352
2400 AJ Alphen aan den Rijn
Of per e-mail: klacht@vanreeacc.nl