Als klant, medewerker of andere relatie van Van Ree Accountants kunt u zonder gevaar voor uw rechtspositie melding doen van vermeende onregelmatigheden binnen onze organisatie. Dat is in het kort de bedoeling van de klokkenluidersregeling die Van Ree Accountants hanteert conform de Verordening Accountantsorganisaties. Of het nu gaat om een vermeende overtreding van de wet of intimidatie: u kunt het melden bij de vertrouwenspersoon. Vanzelfsprekend wordt elke melding zeer vertrouwelijk en met volledige geheimhouding behandeld. Download hier de complete klokkenluidersregeling.