Een frisse kijk op uw cijfers

Van Ree Accountants heeft meerdere vestigingen, verspreid door het land. Wij bieden u vaste contactpersonen en hechten aan langdurige vertrouwensrelaties. Dat doen wij door een klankbord, een sparringpartner voor u te zijn. Gevraagd en ongevraagd denken we mee. We realiseren besparingen voor u die passen bij de fiscaal en bedrijfseconomisch beste oplossing.

Uw zekerheid

De zekerheid van een betrouwbare accountantscontrole is vanzelfsprekend. Wij garanderen u een gedegen maatwerkadvies, zowel op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied als op het gebied van personeel. Daarbij zorgen wij ervoor dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Ook voorzien wij u van krachtige managementinformatie voor een trefzekere sturing en beheersing van uw organisatie. Met oog voor de dynamiek in en om uw organisatie helpen onze accountants, belastingadviseurs en hr-consultants u optimaal presteren.  Voor u kijken wij naar de wereld achter de cijfers. Hoe zijn de marktomstandigheden? Wat speelt er op dit moment in uw organisatie? En in de branche? Kortom: bij Van Ree Accountants werkt u samen met accountants en adviseurs met een frisse kijk op uw cijfers.

Onze bedrijfscultuur

Collega Debora Bouman vertelt over onze dienstverlening en haar ervaringen:

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) staat hoog op de agenda van Van Ree Accountants. Uit respect voor wat ons in de schepping is gegeven, verhouden wij ons duurzaam tot ons sociaal, ecologisch en economisch kapitaal. We willen als rentmeesters zorgdragen voor natuur en cultuur. Daarom nemen we verantwoordelijkheid in maatschappelijke problemen. Zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en slechte arbeidsomstandigheden. In onze bedrijfsprocessen houden we daarom rekening met de effecten van onze activiteiten. Van inkoop tot dienstverlening en van verkoop tot onderhoud.

Hoe het in de praktijk werkt:

     

 

  • We streven naar een optimale balans tussen werk en privé voor onze medewerkers. Ook bieden we hen faciliteiten voor de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Daartoe bieden we financiële ruimte en tijd. Vanzelfsprekend stimuleren we hen zich verder te ontwikkelen door middel van opleidingen. We nemen geregeld stagiaires in dienst. We begeleiden studenten bij afstudeeropdrachten of bieden hen de gelegenheid praktijkervaring op te doen.
  • De reisafstanden van ons personeel beperken we tot een minimum. Daarom werven we onze medewerkers zoveel mogelijk uit de omgeving van onze locaties. Daarnaast stimuleren we carpooling en elektrische mobiliteit. Bij onze vestigingen beschikken we over laadpalen. Ook bieden we alle faciliteiten voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
  • We voldoen aan de ARBO-normen ten aanzien van de beschikbare ruimte per medewerker. Onze kantoren zijn efficiënt ingericht, waardoor het milieu niet wordt belast met een bovenmatig energieverbruik.
  • Wij beperken ons papierverbruik tot een minimum door met digitale dossiers te werken. Ons print- en drukwerk heeft het FSC-keurmerk.
  • In ons cliëntenbestand komt een groot aantal maatschappelijke organisaties voor.
        

 

  • Als bedrijfsvriend van Stichting Het Utrechts Landschap steunen wij het project ‘Drones voor  reekalfjes reddingsteam’. Behalve de taalkundige verwantschap met onze naam spreekt ons vooral aan dat we actief bijdragen aan een zinvol natuurproject.
  • Jaarlijks doneren wij een percentage van onze winst aan maatschappelijke organisaties (ANBI-instellingen), zoals Gevangenenzorg Nederland.
  • Onze medewerkers worden gestimuleerd goede doelen te steunen door deel te nemen aan een adoptieproject van Woord en Daad. De financiële bijdrage van onze medewerkers wordt door ons verdubbeld.
  • Koffie wordt gekocht via 80dayscoffee. Hierdoor krijgen boeren in Nepal een eerlijke prijs voor hun produkt.

Kom gerust een kop (h)eerlijke koffie drinken om door te praten over de mogelijkheden die Van Ree u kan bieden.