Een frisse kijk op uw cijfers

Van Ree Accountants heeft verschillende vestigingen, verspreid door het land. Met oog voor de dynamiek in en om uw organisatie helpen onze accountants en (belasting)adviseurs u fiscaal en bedrijfseconomisch optimaal presteren.

Ons doel is u helpen beter te ondernemen, door naar de wereld achter de cijfers te kijken. Hoe zijn de marktomstandigheden? Wat speelt er op dit moment in uw organisatie? En in de branche?

Wij werken met vaste contactpersonen en bouwen aan langdurige vertrouwensrelaties. Dat doen wij door een klankbord, een sparringpartner voor u te zijn. Gevraagd en ongevraagd denken we mee. We realiseren besparingen voor u die passen bij de fiscaal en bedrijfseconomisch beste oplossing. We bieden u de zekerheid van een betrouwbare accountantscontrole. Wij garanderen u een gedegen maatwerkadvies, zowel op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied als op het gebied van personeel. Wij zorgen ervoor dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Wij voorzien u van krachtige managementinformatie voor een trefzekere sturing en beheersing van uw organisatie. Wij nemen u werk uit handen met salarisspecialisten die lonen.

Bij Van Ree Accountants werkt u samen met professionals, met oplossingsgerichte accountants en adviseurs die een frisse kijk op uw cijfers hebben. Daarmee houden we u en onszelf helder, bruisend en vernieuwend.

Helder

a) Open en duidelijk communicerend
We luisteren naar u, delen informatie en zijn op alle fronten transparant.
b) Fris en eigentijds
We staan voor persoonlijke aandacht én maken optimaal gebruik van digitale middelen, zoals het klantenportaal MKBsupport.
c) Alert en actueel
We zijn alert op interne en externe signalen. Wat doet de markt? Zijn er fiscale mogelijkheden om belasting te besparen? Wij verrassen u graag met goed nieuws.

Bruisend

a) Enthousiast
Op een proactieve, dynamische en cliëntgerichte manier zijn wij u van dienst.
b) Gespecialiseerd
U profiteert van onze accurate branchekennis door ons onderscheidend advies.
c) Meedenkend en meelevend
Als adviseur staan wij naast u, we leven en denken met u mee en zetten graag een stap extra.

Vernieuwend

a) Creatief en innovatief
We durven initiatief te nemen, doen verbetervoorstellen en denken oplossingsgericht.
b) Inspelend op ontwikkelingen
Wat doet uw concurrent en hoe beweegt de markt? Wij spreken relevante ontwikkelingen met u door.
c) Efficiënt
We maken efficiënt gebruik van automatisering en digitalisering. Met onze realtime dashboards weet u altijd waar u staat.


Van Ree Accountants en haar partners

Het voltallige Management Team van Van Ree Accountants.

Een interview met onze algemeen directeur

mr. W. (Wim) van Vliet RB RVStelt u zichzelf eens voor. Wie bent u?

Ik ben Wim van Vliet en inmiddels 35 jaar voor onze mooie organisatie werkzaam. Na als jongste bediende op te klimmen tot teammanager trad ik op 1 januari 1998  toe tot de directie en werd ik partner. Een deel van mijn tijd besteed ik aan de aansturing van onze organisatie. Daarnaast houd ik mij bezig met mijn professie: als Registervaluator geef ik mijn cliënten inzicht in de waarde van de onderneming en regel ik het aan- of verkoopproces; als fiscalist organiseer ik dit fiscaal optimaal.

Al sinds 4 februari 1985 bent u werkzaam bij Van Ree Accountants. Hoe bent u bij Van Ree Accountants terechtgekomen?

Na het behalen van mijn VWO-diploma heb ik bij Van Ree Accountants gesolliciteerd. Er was toen geen plaats, want ik moest nog in militaire dienst. Nadat ik een jaar ons land gediend heb als dienstplichtig militair, werkte ik anderhalf jaar bij een administratiekantoor in Gouda. Na opnieuw te hebben gesolliciteerd mocht ik in dienst komen bij Van Ree Accountants.

Kunt in het kort aangeven hoe u van assistent doorgegroeid bent tot algemeen directeur?

Op mijn 20e trad ik in dienst. Er ontstond een lange periode van opdoen van ervaring én kennis. Na een vijfjarige administratieve opleiding in Utrecht (SPD1 en SPD2) stond ik voor de keus: accountancy of fiscaliteit. Na overleg met de oprichter van ons kantoor, drs. P.H.D. van Ree RA, besloot ik tot een 5-jarige opleiding tot Federatie Belastingadviseur aan de VU in Amsterdam. Aansluitend volgde ik een driejarige studie Fiscaal Recht aan de Katholiek Universiteit te Tilburg. Deze opleiding rondde ik in augustus 1996 met succes af. Bijna anderhalf jaar later mocht ik samen met Jan Pieter van Ree, zoon van de oprichter, toetreden tot de directie. Vrij snel bood Van Ree sr. zijn aandelen aan wegens zijn verminderde gezondheid. Jan Pieter bood ongeveer 10 jaar later zijn aandelen aan, waarmee ik de langst zittende ondernemer werd. Vanaf dat moment waren partners geen familieleden meer van de oprichter en was het einde van het familiebedrijf daar. Een aantal jaren mocht ik samen met Marien Rozendaal en Arwin Kraaij de organisatie leiden. Met de toename van het aantal partners is in 2010 een dagelijks bestuur geformaliseerd, en ben ik als Algemeen Directeur gaan optreden. Inmiddels zijn er zeven partners. De sfeer binnen de partnervergaderingen is positief kritisch, wat essentieel is voor en uitzicht biedt op een langdurige en fijne samenwerking.

Kunt u in het kort de organisatie beschrijven? Wat is kenmerkend/karakteristiek?

Bij onze organisatie heerst een calvinistische “doe maar gewoon mentaliteit”. Er wordt bij ons als kennisorganisatie veel gestudeerd en hard gewerkt; wij leveren hoge kwaliteit. Onze kennis en kunde betekent niet dat wij ons arrogant gaan gedragen naar onze medemens. Wij beseffen dat wij onze competenties gekregen hebben. En ook dat onze cliënt juist heel deskundig is op zijn of haar vakgebied. Met onze kennis en kunde en onze frisse kijk op cijfers helpen wij onze cliënten beter te ondernemen. Dat hebben wij ook tot onze missie verheven.

Wat waren volgens u de hoogtepunten in de afgelopen 3 decennia?

Onze organisatie heeft een enorme ontwikkeling meegemaakt. Toen ik startte bij Van Ree kwam een jaarrekening tot stand met 14 kolomspapier en een telmachine en werd deze gecontroleerd met papieren checklists. Inmiddels is er sprake van een volledig geautomatiseerde werkomgeving en digitale werkprogramma’s. Het personeelsbeleid wordt tegenwoordig op een heel andere wijze vormgegeven dan in de beginjaren. Overigens is dat ook logisch. In 1986 waren 13 medewerkers in Doorn werkzaam. Momenteel zijn er meer dan 135 medewerkers op zes vestigingen.

Van Ree Accountants profileert zich als onderneming met de missie: wij helpen onze klanten met een frisse kijk op cijfers beter ondernemen. Hoe ziet u dit terug in de organisatie?

Met name zie ik dit terug in het enthousiasme, waarmee onze medewerkers hun vak uitoefenen, waarbij zij concrete afspraken met cliënten maken en nakomen. Onze medewerkers verdiepen zich daadwerkelijk in wat hun cliënt bezig houdt en zij helpen de ondernemer lering trekken vanuit historische en actuele kengetallen van hun onderneming. Dit geeft de cliënt beter inzicht in de gevolgen van zijn doen en laten. Vanuit fiscale data-analyse signaleren wij fiscale optimalisatiepunten bij onze cliënten en dat wordt gewaardeerd. Hot is momenteel het fiscaal in-control krijgen van de processen binnen onderwijs en non-profitorganisaties, maar ook binnen het bedrijfsleven.

Waar staat Van Ree Accountants over 5 jaar?

Over 5 jaar heeft Van Ree Accountants tussen de 150 en 190 medewerkers in dienst vanuit 7 à 8 vestigingen. Door onze focus op branches zijn wij een nog sterker speler geworden in onderwijs, nonprofit, automotive, bouw, medici en notariaat/advocatuur.

Waarin ligt de kracht van de organisatie?

Onze kracht ligt enerzijds in onze enthousiaste medewerkers. Wij hebben een loyaal relatief jong medewerkersbestand en een laag ziekteverzuim. Onze medewerkers zijn bondgenoten. Anderzijds ligt de kracht van onze organisatie in het feit dat wij relatief veel controlecliënten hebben; 55% van onze omzet wordt gerealiseerd in de controlepraktijk. Dit gaf ons dekking voor investering in een bureau vaktechniek, waarmee de hoge kwaliteit die bij controle nodig is, kan worden bewaakt en gestimuleerd. Daarnaast hebben wij een zodanige omvang, dat wij een stevige fiscale adviesafdeling hebben alsmede een HR-adviesafdeling.

U bent, het liefst op de achtergrond, ook bezig met verantwoord ondernemen. Wat wilt u hierover kwijt?

Inderdaad steunen wij op de achtergrond veel goede doelenorganisaties. Wat meer op de voorgrond is onze steun voor Woord & Daad, Gevangenenzorg Nederland en het Utrechts Landschap. Dit is een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Los daarvan proberen wij onze voetprint zo klein mogelijk te maken door sterke beperking van papierverbruik en verbetering van energielabels van onze panden. Belangrijkste is echter de investering in onze medewerkers via uitgebreide studiefaciliteiten en onze Van Ree Academy.

Maak de volgende zin af: u/jullie zijn pas echt tevreden als…..?

… als onze kwaliteit jaarlijks weer op orde blijkt, de medewerkerstevredenheid op het huidige hoge niveau blijft en onze cliënten daadwerkelijk ervaren, dat wij hen met onze frisse kijk op cijfers helpen beter te ondernemen.

En ter afsluiting: wat wilt u de lezer meegeven?

Ik wil de lezer feliciteren met de komst op onze mooie vernieuwde website. Ik wil hen graag uitnodigen een persoonlijk gesprek aan te met een van onze professionals over de vraag die bij hen leeft. Want alleen in het persoonlijke contact kan onze helpende frisse kijk op cijfers worden ervaren!

Van Ree Accountants en maatschappelijk verantwoord ondernemen

| Van Ree en verantwoord maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) staat hoog op de agenda van Van Ree Accountants. Uit respect voor dat wat ons in de schepping is gegeven, willen wij ons duurzaam verhouden tot ons sociaal, ecologisch en economisch kapitaal.

‘De wereld van morgen wordt bepaald door wat we vandaag doen’. In deze quote ligt voor ons de kern van duurzaam ondernemerschap besloten. We willen als rentmeesters zorgdragen voor natuur en cultuur, en daarvan ook rekenschap geven. Heel concreet betekent dit voor ons dat we verantwoordelijkheid nemen voor (het bestrijden) van maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, slechte arbeidsomstandigheden en vergrijzing.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Van Ree Accountants geen project, maar is geïntegreerd in onze visie op de kernactiviteiten van onze organisatie. In al onze bedrijfsprocessen, van inkoop tot dienstverlening en van verkoop tot onderhoud, hrm en marketingcommunicatie, verdisconteren we maatschappelijke effecten in onze activiteiten.

Hoe we dat precies doen?

  • We streven naar een optimale balans tussen werk en privé voor onze medewerkers. Ook bieden we hen faciliteiten voor de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Daartoe bieden we financiële ruimte en tijd en vanzelfsprekend stimuleren we hen zich verder te ontwikkelen door middel van opleidingen. We nemen geregeld stagiaires in dienst en begeleiden studenten bij afstudeeropdrachten of bieden ze de gelegenheid praktijkervaring op te doen.
  • De reisafstanden van ons personeel proberen we tot een minimum te beperken, door onze medewerkers zoveel mogelijk te werven uit de omgeving van onze locaties. Ook stimuleren we carpooling en elektrische mobiliteit. Bij onze vestigingen in Barneveld en Doorn beschikken we tevens over laadpalen.
  • Als bedrijfsvriend van Stichting Het Utrechts Landschap steunen wij het project ‘Drones voor het reekalfjes reddingsteam’. Behalve de taalkundige verwantschap met de naam van ons bedrijf spreekt ons vooral aan dat we hiermee actief bijdragen aan een zinvol natuurproject.
  • Al jaren beperken we ons papierverbruik tot een minimum door bijna uitsluitend met digitale dossiers te werken. Al ons print- en drukwerk heeft het FSC-keurmerk.
  • We voldoen aan de ARBO-normen ten aanzien van de beschikbare ruimte per medewerker en onze kantoren zijn efficiënt ingericht, waardoor het milieu niet wordt belast met een bovenmatig energieverbruik.
  • In ons cliëntenbestand komt een groot aantal maatschappelijke organisaties voor.
  • Jaarlijks doneren wij een percentage van onze winst aan maatschappelijke organisaties (ANBI-instellingen), zonder van hen enige tegenprestatie te verlangen, in welke vorm dan ook.
  • Onze medewerkers worden gestimuleerd goede doelen (financieel) te ondersteunen, door deel te nemen aan een financieel adoptieproject van Woord en Daad. De bijdrage van onze medewerkers wordt door onze organisatie verdubbeld. Ook zijn we deelnemer van RegioOndernemers Barneveld van Woord en Daad. Via dit platform zetten wij ons netwerk in om fondsen te werven voor een goed doel. Ook dragen we financieel bij aan Gevangenenzorg Nederland.

 

Bent u geïnteresseerd in Van Ree Accountants? Neem dan gerust, vrijblijvend contact op met één van onze onderstaande vestigingen.