5 november 2024 13:30 tot 16:00

Kennissessies voor toezichthouders van onderwijsinstellingen

U kiest voor uw taak als toezichthouder op grond van maatschappelijke betrokkenheid. Op deze manier zet u zich in voor toekomstige generaties.

Dat betekent ook dat u een formele rol krijgt. Als lid van de Raad van Toezicht bent u samen met het bestuur verantwoordelijk voor het geheel van de organisatie. Als toezichthouder ziet u toe op de naleving van wet- en regelgeving, geeft u raad en bent u werkgever van het schoolbestuur. Op grond van de wet heeft u als taken:

 • Goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
 • Controleren van het naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur
 • Controleren of onderwijsgeld op de juiste manier wordt aangevraagd en besteed
 • Verslag doen van uw eigen raadswerk in een jaarverslag.

Door de veelheid van onderwerpen, behoort vanzelfsprekend niet alles tot uw kennisgebied. Wij bieden u kennissessies om uw bekwaamheid te vergroten. De kosten zijn € 250 exclusief BTW.

Het programma

13.30 uur ontvangst op onze locatie Het Boshuis aan de Maarsbergseweg 20 in Leersum

Algemene informatie

13.45 tot 14.15 uur, u wordt bijgepraat over:

 • Actualiteiten
 • Duurzaamheid en verslaggeving
 • Frauderisico-analyse

Kennissessies

14.15 tot 16.30 uur, u kunt kiezen tussen drie kennissessies:

Wet Normering Topinkomens door Gerlof de Jong

 • Klassenindeling en salaris
 • Ontslag en vergoedingen
 • Inzet van interimmers

Rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding door Marien Rozendaal

 • Wat is doelmatigheid
 • Het rechtmatigheidskader
 • Hoe houdt u toezicht op uitgaven

Fiscaliteiten door Arjan van der Bok

 • Aandachtspunten op het gebied van BTW
 • Werkkostenregeling

We sluiten om 16.30 uur af met een hapje en een drankje.

Uw aanmelding is welkom:

  Voor welke kennissessie kiest u