28 juni 2021 13:00 tot 16:00

Uitnodiging Online cursus voor stichtingen en verenigingen

 • Cursus voor financieel medewerkers en controllers van stichtingen en verenigingen
  (deze cursus is niet gericht op onderwijsinstellingen in het PO/VO/MBO en HBO)
 • De cursus wordt gegeven via MS Teams. Vanwege het interactieve karakter is het aantal deelnemers gemaximeerd tot 20.
 • De kosten zijn € 395,–  incl. 21% btw inclusief de hand-out

Stichtingen en verenigingen zijn vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd, indien en voor zover zij een onderneming drijven. Wat betekent dit voor uw organisatie? En hoe voorkómt u fiscale risico’s?

Tijdens deze interactieve cursus wordt ingegaan op het tijdig signaleren van risico’s en kansen voor de VPB. Aan de hand van casuïstiek en jurisprudentie wordt u geïnformeerd over de gevolgen voor de praktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Wanneer is er sprake van het drijven van een onderneming?
 • Partiële belastingplicht
 • Belastingvrijstelling voor geringe winsten (art. 6 wet VPB)
 • Concurrentiecriterium
 • Subjectieve vrijstellingen
 • Fiscale winstbepaling
 • Fictieve kostenaftrek vrijwilligers
 • Fondswerversaftrek
 • Anbi-status en vpb-plicht
 • Besluit vpb-heffing bij gesubsidieerde instellingen
 • Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties

De cursus wordt verzorgd door mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

Arjan is als fiscaal directeur werkzaam bij Van Ree Finance Consultants. Regelmatig is Arjan in gesprek met de Belastingdienst over de VPB-positie van stichtingen/verenigingen en voert hij bezwaarprocedures. Ook voert Arjan op dit moment namens een beroepsvereniging een procedure bij de Hoge Raad over art. 6 wet VPB. Arjan is in staat om complexe materie op eenvoudige wijze over te dragen waardoor de essentie van VPB-plicht u snel duidelijk wordt.

Aanmelding: