In de periode vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente (rente die betaald moet worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan) tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 30 juni 2022 van kracht. Waarna deze stapsgewijs opgebouwd wordt naar 4%:

  • 1% vanaf 1 juli 2022;
  • 2% vanaf 1 januari 2023;
  • 3% vanaf 1 juli 2023 en
  • 4% vanaf 1 januari 2024.

Ten aanzien van de belastingrente gold  voor alle belastingmiddelen een verlaging naar 0,01%.

De belastingrente is per 1 oktober 2020 teruggegaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van 8%).