Beoordeling jaarrekening (nevenstichtingen)                

Onderwijsinstellingen hebben regelmatig te maken met verenigingen en stichtingen die aan de onderwijsinstelling gelieerd zijn. Voorbeelden daarvan zijn steunstichtingen en stichtingen voor multifunctionele accommodaties (MFA’s). Steeds vaker zien wij dat bij deze stichtingen of verenigingen  de vraag ontstaat naar een controle of beoordeling van de jaarrekening. De verplichting om een accountantscontrole uit te laten voeren kan op verschillende manieren ontstaan:

Wettelijke controleplicht

Op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn commerciële stichtingen en verenigingen verplicht een accountantscontrole uit te laten voeren indien zij in omvang voldoen aan de criteria van een middelgrote rechtspersoon. Dat is het geval indien de stichting in twee achtereenvolgende jaren aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • Omzet meer dan € 15 miljoen;
  • Balanstotaal meer dan € 7,5 miljoen;
  • Aantal medewerkers meer dan 50 (fte).

Hierbij dient u de cijfers van organisaties die met elkaar een groep vormen bij elkaar op te tellen (consolideren).

Het is voor u van belang om dit tijdig te onderkennen. Om te voldoen aan de wetgeving, maar ook om u bedrijf klaar te maken voor een accountantscontrole! Wij helpen u graag verder, neem gerust contact met ons op.

Verplichting vanuit de statuten

Bij veel stichtingen is in de statuten of oprichtingsakte een paragraaf opgenomen waarin de verplichting staat om een accountantscontrole uit te laten voeren.

Eisen van subsidieverstrekkers

Indien de activiteiten (voor een groot deel) worden gefinancierd met overheidssubsidies, kan de subsidieverstrekker de verplichting opleggen om de besteding te verantwoorden. Namelijk door middel van de jaarrekening inclusief een controleverklaring.

Accountantscontrole of beoordeling

Indien geen van deze verplichtingen geldt voor de entiteit kan het bestuur besluiten om geen accountantscontrole uit te laten voeren. U kunt echter ook besluiten om vrijwillig een accountantscontrole uit te laten voeren. De beslissing om dat te laten doen hangt af van de voorkeur van de bestuursleden. En van de mate waarin het bestuur en belanghebbenden inzicht hebben in de financiële gang van zaken en in de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen.

Het is ook mogelijk om in plaats van een controleopdracht een beoordelingsopdracht te verstrekken. Een beoordelingsverklaring geeft een beperkte mate van zekerheid bij de jaarrekening. De kosten voor een beoordelingsverklaring zijn in de regel lager dan bij een controleopdracht omdat minder werkzaamheden uitgevoerd worden. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.