22 februari 2024

Het is weer de tijd van het jaar waarin veel mensen hun financiën op een rijtje zetten, en zich voorbereiden om hun aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen. Dit kan een stressvolle tijd voor u zijn. Om u wat te ontzorgen, heb ik een aantal zaken rondom de aangifte inkomstenbelasting voor u op een rijtje gezet. Waarom moet ik aangifte doen? Waar moet ik op letten bij het doen van aangifte? U leest het in dit blog!

Waarom aangifte doen?

De Belastingdienst heeft de afgelopen tijd de uitnodigingen verstuurd. Heeft u een uitnodiging gehad tot het doen van aangifte? Dan bent u verplicht om de aangifte in te dienen. Heeft u geen uitnodiging gehad, dan kunt u alsnog aangifte doen over het jaar 2023. Hebben er belangrijke wijzigingen plaats gevonden in uw persoonlijke situatie? Wellicht ontvangt u dan nog een teruggave over het afgelopen jaar. Moet u meer dan € 51 betalen over het jaar 2023, dan bent u verplicht om aangifte te doen, ook al bent u niet uitgenodigd.

Vooraf ingevulde gegevens controleren?

Bij de aangifte kunt u vanaf 1 maart gebruik maken van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). De Belastingdienst heeft hier al veel voor u ingevuld. Let echter wel op: niet alle aftrekposten en belangrijke wijzigingen zijn bekend in de VIA. U moet de gegevens nog wel controleren en eventuele ontbrekende informatie aanvullen. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte.

Een (eerste) woning gekocht?

Heeft u afgelopen jaar een woning gekocht en bent u hiervoor een hypotheek aangegaan? Is de hypotheek beoordeeld? Komt daar uit dat deze niet geheel aftrekbaar is? Dan is het gedeelte wat niet aftrekbaar een box 3 schuld, dit moet apart aangegeven worden in de aangifte. De Belastingdienst kan namelijk niet zien of de hypotheek geheel afgetrokken mag worden.

Heeft u geleend van familie en voldoet de hypotheek aan de voorwaarden voor een eigen woning lening? Deze lening is waarschijnlijk niet meegenomen in de VIA. Vul deze lening en de betaalde rente in om de renteaftrek niet mis te lopen!

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie?

Bent u getrouwd of gaan samenwonen in 2023, of heeft u een eerste kind gekregen? Dan kan dit als gevolg hebben dat u fiscaal partner bent geworden. Wanneer u uit elkaar bent gegaan in 2023, een echtscheidingsverzoek hebt ingediend én uitgeschreven bent van hetzelfde adres, bent u juist geen fiscaal partner meer. Wellicht is het verstandig om alsnog gezamenlijk aangifte te doen! U kunt dan de volgende aftrekposten optimaal verdelen:

 • Hypotheekrenteaftrek eigen woning
 • Giften
 • Zorgkosten
 • Belastbaar rendement in box 3
 • Alimentatieverplichtingen

Persoonsgebonden aftrek

De Belastingdienst weet niets van uw giften of wat u aan zorgkosten maakt. Om deze uitgaven en kosten af te trekken van uw inkomen dient u ze zelf in te vullen in de aangifte. Voor zowel het aftrekken van giften als het aftrekken van zorgkosten gelden voorwaarden.

Voorwaarden giften

De giften moeten aan een (culturele) ANBI of een Steunstichting SBBI gegeven zijn en via de bank betaald zijn. Wanneer de giften voldoen aan deze voorwaarden is het meerdere van 1% van uw belastbaar inkomen aftrekbaar. Er is wel een bovengrens van 10% van uw belastbaar inkomen.

Voorwaarden zorgkosten

Hebben u en of uw fiscaal partner veel zorgkosten gemaakt het afgelopen jaar? Dan kunnen deze aftrekbaar zijn. De kosten moeten dan wel betaald zijn in 2023 om voor aftrek in aanmerking te komen. De volgende kosten zijn in ieder geval niet aftrekbaar.

 • Uw eigen risico
 • De wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen
 • Diverse hulpmiddelen, zoals een rollator, kruk, scootmobiel of rolstoel.

Andere zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Niet alleen zorgkosten die u voor uzelf of uw fiscale partner hebt gemaakt zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor zorgkosten die u op u neemt indien onderstaande personen deze niet kunnen betalen:

 • Uw thuiswonende kinderen tot 27 jaar
 • Ouders, broers en zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van zorg
 • Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder die bij u in huis wonen, hfierbij gaat het om mensen met een indicatie voor verblijf in een zorginstelling.

Ons advies

Ik heb u meegenomen in belangrijke punten voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 en de afwijkingen die er kunnen zijn ten opzichte van de VIA. Neem de VIA niet klakkeloos over, maar controleer deze goed en vul aan waar nodig. De Belastingdienst heeft aangegeven in haar jaarplan 2024 dat er extra gelet gaat worden op de volgende onderdelen in de aangifte over 2023:

 • Specifieke zorgkosten
 • Financieringskosten eigen woning ­
 • Giften ­
 • Loon en premies arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Er is nog meer mogelijk om uw aangifte te optimaliseren. Ik ben u hierbij graag van dienst. Neem gerust contact op.

 A. (André) van de Weerd RB 

Aangifte Adviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940