18 mei 2020

Autobedrijven hebben te maken met de btw-margeregeling. Zelfs ondernemers die al jaren in hun vak zitten, hebben soms moeite om deze complexe materie helemaal te begrijpen. In de praktijk komen hier regelmatig vragen over:

Hoe richt ik mijn administratie hierop in?

Het gebruik van garagesoftware met daarbij een voorraadregistratie en koppeling met uw financiële administratie raden wij aan. Wij hebben ervaring met diverse softwarepakketten en delen graag onze visie.

Bij handel in vervoermiddelen is de globalisatiemethode verplicht. Dit houdt in dat de btw wordt berekend over de winstmarge in een aangiftetijdvak. De winstmarge is het saldo van de marge inkopen en de marge verkopen in dat tijdvak. Deze in- en verkopen wilt u dan ook eenvoudig uit de administratie kunnen halen. Alle transacties die met margeverkopen samenhangen dienen daarom een eigen grootboekrekening te hebben: de voorraad, de omzet en de kostprijs. Vergeet de overige marge inkopen niet, zoals onderdelen.
Het belang is groot: iedere 1.000 euro die u vergeet in de margeberekening, kost 174 euro teveel btw – èn resultaat!

Ik heb een negatieve marge in dit tijdvak, hoe kan ik dat verrekenen?

Over een negatieve marge kan geen btw worden teruggevraagd. De negatieve marge kan worden verrekend in een volgend tijdvak. Als later in een jaar negatieve, niet-verrekende winstmarges ontstaan, mag aan het einde van het jaar een jaarsaldering worden opgesteld. De teveel betaalde btw wordt dan verrekend. Is de winstmarge over een heel jaar negatief, dan mag dit een volgend jaar verrekend worden. Een brief aan de belastingdienst is noodzakelijk om de negatieve winstmarge vast te laten stellen.

Tip: als er aangifte per maand wordt gedaan, overweeg dit dan om te zetten naar een aangfite per kwartaal. Daarmee verkleint u de kans op een negatieve marge.

Waar moet de inkoopverklaring of inkoopfactuur aan voldoen?

Uit de inkoopverklaring moet blijken dat sprake is van inkoop onder de margeregeling. De leverancier (zakelijk of particulier) verklaart dat hij voor de auto in het geheel geen btw in aftrek heeft gebracht. De inkoopverklaring kan achterwege blijven als de leverancier gewoon een factuur uitreikt. Hierop is dan

  • Geen btw vermeld of
  • Er is toegelicht dat sprake is van een levering op grond van de margeregeling.

Tip: door deze administratie op orde te hebben, voorkómt u het risico dat over de hele kostprijs btw verschuldigd is.

Waar moet ik op letten bij import-auto’s binnen de EU?

Op de inkoopfactuur van zowel de margeauto als een btw-auto uit een ander EU-land wordt geen btw in rekening gebracht. Voor de btw-auto is dit vanwege een intracommunautaire verwerving (levering binnen de EU). Voor uw administratie is het belangrijk om de inkoop van marge-auto’s en inkoop van btw-auto’s zorgvuldig te scheiden. Dit geldt ook voor de betaalde BPM op deze auto’s. Voor de BPM op margeauto’s zijn dit namelijk kosten die in de margeregeling betrokken worden. 

Omzetting van een margeauto naar btw auto, kan dat?

Zakelijke klanten kunnen er belang bij hebben om een margeauto als btw-auto te laten factureren. Het is mogelijk om per auto af te zien van toepassing van de margeregeling. Het advies is om een rekenvoorbeeld uit te werken, om na te gaan wat uw winst is ten opzichte van een marge transactie.

Als voorbeeld: een margeauto is voor € 20.000 ingekocht. Bij verkoop voor € 23.000 onder de margeregeling is € 520 btw verschuldigd over de marge. De auto kost de koper € 23.000 en het resultaat op de transactie is € 2.480. Stel dat de koper en verkoper overeen komen dat de auto onder de reguliere btw-regels wordt verkocht. De verkoopprijs wordt bepaald op € 22.500 exclusief btw. De koper betaalt € 22.500 + 21% btw = € 27.225 waarbij de btw verrekenbaar is. De koper heeft een voordeel van € 500 en ook de verkoper heeft er een klein voordeel bij.

Let op: de inkoop van deze margeauto mag u niet in de margeregeling betrekken. In het tijdvak waarin de btw-facturatie plaatsvindt, wordt het bedrag van de marge-inkopen verlaagd met de aankoopprijs.

Bij de btw-margeregeling komt dus heel wat kijken. Daarom bieden wij graag een frisse kijk op uw cijfers. Met vragen bent u natuurlijk welkom.

T. (Theo) van Dolderen RA MSc
Branche-specialist Automotive