24 april 2018

Een eigen B&B (Bed & Breakfast) beginnen? Airbnb maakt het laagdrempelig. Airbnb is een platform waarbij aan de ene kant mensen (een deel van) hun woning of een aanhorigheid hiervan verhuren als B&B en aan de andere kant mensen een accommodatie of vakantiewoning boeken voor bijvoorbeeld een overnachting of vakantie.

Wereldwijd bereik

Er wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van Airbnb om een eigen B&B te beginnen. Je schrijft je woning in op de website van Airbnb en hebt direct een wereldwijd bereik aan potentiële gasten voor je B&B. Bij het aanbieden van een goedgelegen woning heeft men op relatief eenvoudige wijze gasten van over de hele wereld in huis. Een goedverzorgd aanbod kan bijzonder snel (financieel) succes opleveren.

B&B als onderneming

Wat echter aandacht verdient bij het beginnen van een eigen B&B, zijn de fiscale gevolgen van B&B-activiteiten. Als de woning structureel en succesvol verhuurd wordt, zijn de B&B- activiteiten wellicht aan te merken als een onderneming voor de inkomstenbelasting (dan wel als inkomsten uit overige werkzaamheden). Ook mogelijke verschuldigdheid van btw en toeristenbelasting moet worden beoordeeld.

Ondernemingsvermogen

Daarnaast wil ik het begrip ‘vermogensetikettering’ aanhalen. Stel dat bijvoorbeeld een tuinhuis bij een woning is verbouwd tot een woonruimte. De eigenaar heeft een serieuze aanpak om de B&B succesvol te maken en voldoet aan het ondernemersbegrip voor de inkomstenbelasting. Hij/zij krijgt dan te maken met de zogeheten ‘vermogensetikettering’ van het tuinhuis. Dit houdt kortgezegd in dat dit tuinhuis (mogelijk verplicht) aan het ondernemingsvermogen, dan wel het privévermogen moet worden toebedeeld. Dit speelt in ieder geval bij de aanvang van de activiteiten.

Privévermogen

Vormt het tuinhuis ondernemingsvermogen? Verband houdende kosten en afschrijvingen zijn aftrekbaar van de winst en eventuele toekomstige waardestijgingen (of dalingen) zijn belast bij verkoop/staking. Ook moet een eigenwoningreserve gevormd worden wanneer het tuinhuis voorheen onderdeel was van de eigen woning. En blijft de woning aangemerkt als privévermogen? Dan nog komt de vraag op of de woning in box 1 of box 3 moet worden gepositioneerd. E.e.a. is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval!

Kortom, platformen zoals Airbnb bieden een prachtige mogelijkheid om laagdrempelig een onderneming te starten. Echter, verstandig is om aan de voorzijde duidelijkheid te hebben wat de eventuele fiscale gevolgen zijn.

 


mr. P.R.J. (Reijer) van Schothorst LLM RB
Belastingadviseur
rvschothorst@vanreeacc.nl