20 maart 2017

Een regelmatig gehoorde opmerking in de praktijk is dat de belastingplicht bij stichtingen en verenigingen zo’n vaart niet loopt. Echter, niets is minder waar!

Door een zich terugtrekkende overheid en hieruit voortvloeiend minder subsidie-inkomsten zien we dat de inkomsten van veel stichtingen/verenigingen snel achteruit hollen. Dat noopt ertoe dat men meer commerciële activiteiten gaat verrichten om zodoende op een andere wijze geldinkomsten te genereren. Het formuleren van doelstellingen is immers één, deze kunnen realiseren is twee, daarvoor is geld benodigd!

Juist deze commerciële activiteiten zijn een belangrijke reden dat de belastingdienst stichtingen en verenigingen meer en meer in het vizier krijgt. Is er bijvoorbeeld sprake van het drijven een onderneming waardoor de stichting/vereniging belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting? Of wordt er wellicht met deze activiteiten in concurrentie getreden met andere ondernemers die wel belasting betalen over deze inkomsten? Eerder nog dan de vennootschapsbelasting is de stichting/vereniging wellicht aan te merken als ondernemer voor de btw. Kan er dan een beroep worden gedaan op een btw-vrijstelling en zo ja welke dan precies? Let op, btw-vrijstellingen worden strikt uitgelegd, passen de activiteiten hier wel onder?

Regelmatig verstuurt de belastingdienst een vragenbrief aan verenigingen en stichtingen. Na beantwoording hiervan leidt dit regelmatig tot het standpunt van de belastingdienst dat sprake is van btw- en/of vennootschapsbelastingplicht. Of wat te denken van het intrekken van de ANBI-status vanwege het niet meer voldoen aan de wettelijke voorwaarden?

Als bestuurder/Raad van Toezicht hebt u uw zaken graag goed op orde. Zo hoort het en u wilt u niet graag worden geconfronteerd met naheffingen achteraf, misschien wel over een periode van vijf jaar, verhoogd met boetes. Een periodieke fiscale scan van uw stichting/vereniging is daarom helemaal niet zo’n gek idee. Wees alert en laat u niet verrassen, dat voorkomt heel wat teleurstellingen!

 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur
avdbok@vanreeacc.nl