22 september 2021

Op 26 juni jl. was het zover. De invoering van de Investment Firm Regulation & Directive (IFR & IFD). De IRF & IFD als vervanging van de CRR & CRV IV. Een paar belangrijke wijziging op een rij:

  • Invoering van verschillende klassen
  • Invoering van de K-factoren
  • Invoering van de liquiditeitsvereiste
  • Vervallen van alternatief van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Daarnaast is het geconsolideerd toezicht uitgebreid. Meer holdings zullen daarom onder het toezicht van de DNB komen te vallen.

Voorheen konden bepaalde beleggingsondernemingen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten in plaats van een bepaald minimum vermogen aan houden. Dit gold voor beleggingsondernemingen die geen gelden of financiële instrumenten van cliënten onder zich houden, alleen orders van cliënten ontvangen en doorgeven en beleggingsadvies verlenen. Deze mogelijkheid is per 26 juni komen te vervallen. Voor deze beleggingsondernemingen betekent dit een forse stijging van het minimum eigen vermogen. Overigens geldt er voor het minimum eigen vermogen wel een overgangstermijn van 5 jaar.

Per 26 juni is het ook verplicht om ten minste 1/3 van de vastekosteneis in liquiditeiten beschikbaar te hebben. Voor de liquiditeitseis is overigens geen overgangstermijn.

Kortom: wederom veel nieuwe wet- en regelgeving waaraan u zich dient te houden. Vanaf 1 oktober 2021 geldt ook de nieuwe set van rapportageverplichtingen. Heeft u behoefte aan een frisse blik op uw organisatie en de implementatie van de IRF & IFD? Neem dan contact met ons op.

 

                                   

A. (Arjen) Hoogenboom AA                          L.B.W. (Lennard) de Haas MSc
Directeur-partner                                          Relatiebeheerder

ahoogenboom@vanreeacc.nl                       ldhaas@vanreeacc.nl