4 december 2023

Eindelijk! Bijna een jaar nadat de UBO-registers zijn gesloten, heeft de ministerraad recentelijk ingestemd met de Wijzigingswet om toegang tot de UBO-registers te beperken. In onze juridische adviespraktijk komen regelmatig vragen over de toegang tot de UBO-registers.

Wat houden de UBO-registers in?

Het doel van de UBO-registers is helpen fraude en witwassen te voorkomen. In de UBO-registers staat geregistreerd wie per organisatie de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) is. Dit is de eigenaar, een belanghebbende, of de persoon die zeggenschap heeft. De UBO-registers kunnen door de overheid onder meer worden gebruikt om criminaliteit op te sporen.

Hoe was het ook al weer?

Sinds 22 november 2022 zijn de UBO-registers niet meer openbaar. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Kortweg gezegd kwam het hierop neer dat de basis waarop de publieke toegang tot de UBO-registers was gebaseerd onvoldoende onderbouwd en daarmee ongeldig was.

Hoe nu verder?

In het gepubliceerde wetsvoorstel wordt geregeld dat de toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot een aantal partijen. Banken, notarissen en andere bevoegde autoriteiten kunnen toegang krijgen tot de UBO-registers. Maatschappelijke organisatie en journalisten kunnen toegang krijgen wanneer zij zich bezighouden met onderzoek in het kader van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Aangepast is nog dat ook medeoverheden (zoals gemeenten en provincies) toegang kunnen krijgen tot de UBO-registers wanneer dit noodzakelijk is. Er is dan sprake van een legitiem belang. De komende tijd zal in een besluit verder worden uitgewerkt wat dit legitieme belang inhoudt.

Er blijven dus nog vragen, met name over de inhoud van het legitieme belang. De toekomst zal uitwijzen hoe dit legitieme belang uitgelegd zal worden.

Ik vind het fijn dat we de UBO-registers hopelijk binnenkort weer kunnen inzien zodat de UBO-registers weer kunnen dienen waarvoor ze zijn ingesteld namelijk fraude, witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en opsporen. Of deze wet ook alle onduidelijkheden wegneemt, zal de komende tijd duidelijk worden. Via deze website houd ik u op de hoogte. Neem gerust contact op als u vragen heeft.

Janine Hendriksen
Juridisch adviseur
ook bereikbaar via 0343-415940